Lundell, Saga

F. 7.4.1938

D. 7.3.2000

 

Lågstadieläraren Saga Linnea Lundell, född Ölander, avled den 7 mars 2000 som 61-åring i Västanfjärd, efter en lång och häftig sjukdom.

Hon föddes den 7 april 1938 i Västanfjärd på ett småbondställe som det första av fyra barn. Hon gick i Brännboda folkskola och byggde påstudierna I Mariehamns medborgarskola och Borgå folkakademi. Därefter vann hon inträde vid Ekenäs seminarium och studerade där åren 1955-60.

Genast efter sin folkskollärarexamen sökte Saga Lundell lärartjänst i hemkommunen Västanfjärd och hon kom sålunda att troget tjäna vid Nivelax skola i hela sittyrkesverksamma liv till år 1998, då hon avgick med pension. 

Sagas starka känsla för hembygden märktes genast under hennes första skolår, Hon invaldes i Västanfjärds ungdomsförenings (VUF:s) styrelse som sekreterare och sedermera som vice ordförande och var föreningens "allt i allo" nästan ända fram till sin död. Hon var en människa med ordning och reda och många tiotal är de midsommarlotterier för VUF som Saga varit chef för och för vilka hon ordnat talkotillfällen och samlat in vinster. Hon var en skicklig organisatör och särskilt må nämnas att det är mycket hennes förtjänst att VUF:s ungdomsföreningshus Vårdkasen kunnat renoveras och få materialdonationer, så att "lokaln" i dag är en stolthet för vår kommun.

Saga engagerade sig också i Folkhälsans verksamhet. Hon fungerade både som simlärare och senare som ordförande i föreningen i många år. Också här gällde det att samla in pengar, både i form av lotterier och talkoarbete, för att hålla simskolan och lekskolan flytande.

Landskapsföreningen i Åboland hade I henne en intresserad och inspirerande kraft i sin styrelse i många år.

Svenska folkskolans vänners sommartorp Lillholmen i Västanfjärd har varje sommar en huvudsommargäst som för det mesta kontaktades av Saga. År 1995 erhöll hon SFV:s folkbildningsmedalj I brons för mångårig kulturgärning i Västanfjärd. 

Under åren 1965-86 var Saga Lundell med och grundade och ägde kaffetorpet (sommarcafe) tillsammans med nio andra driftiga personer.

Även Västanfjärds församling hann hon med. Särskilt kyrkorådet hade nytta av hennes kunnande. Kyrkokören och bygdekören hade också en bärande sångarkraft i Saga i nästan 45 års tid. I Kimitoöns musikgille, som också bygger på frivilligarbete, hade Saga sitt finger med. Många är också de år som hon engagerade sig i Kimitoöns lärarförening, både som sekreterare och som pensions-styrelsemedlem. 

I det kommunala var Saga med i skolans direktion och grundskolrådet, i nykterhets-, fritids- och kulturnämnden. 

Saga hade känsla för både personer och tider som varit och särskilt inom familjekretsen var hon den naturliga sammanhållande länken. Tack vare hennes intresse kan eftervärlden studera både fotografier, seder och levnadsöden i Västanfjärd. 

Saga gifte sig 1960 med Västanfjärdsgossen Olof och de fick två barn, Helga och Johan. Helga gick i mors fotspår och är i dag lärare i Esbo. Johan är försäljare I Västanfjärd. 

Saga Lundell hade ett snällt och trevligt lynne och hennes förtidiga bortgång försatte en hel bygd i sorg och saknad. Hennes insatser kommer att leva i Västanfjärd i många år framöver.

 

BO LUNDELL

(skolkamrat och arbetskollega i Västanfjärd)