Lönegren, Bjarne

F. 20.11.1908

D. 26.10.2001

 

Fotografen Bjarne Lönegren, Ingå, avled den 26.10.2001 i en ålder av nära 93 år. Han var född den 20.11.1908 i Helsingfors.

Hela sitt liv var han en mycket aktiv och kreativ person och det är svårt att sammanfatta hans livsgärning på några fårader.

Som fotograf är han kanske en av de få som lyckats få Centralhandelskarnmarens förtjänsttecken för 70-årig verksamhet. Han inledde sin bana hos Tilgmann med att reproducera kartor och sjökort och lärde sig där fotografera och grundade så Novofoto, som han innehade i 40 år. Men kameran var hans ständiga följeslagare genom livet. 

Scoutlivet intresserade honom redan tidigt och det var också en scoutflicka, Göta, som kom att bli hans hustru. 

Som frilansfotograf fick han nöjet att fotografera scoutrörelsens grundare Baden- Powell, som vari Finland på besök för att hälsa på hedersscouten Mannerheim 1933. Den bilden fick Bjarne Lönegren sälja till Baden-Powellarkivet i London. 

Bjarne Lönegren hade vid sidan av fotograferandet många järn i elden. 1945 var han med och grundade den Västnyländska trädgårdsföreningen och 1946startade Svenska Trädgårdssällskapet I Finland, där han var förbundssekreterare och ekonom i 10 år och samtidigt redaktör för tidningen Trädgårdsnytt. Trädgårdsintresset började tidigt. Pappan hade odlingar och unge Bjarne åkte in till torget ochsåldejordgubbar. Långtsenare, 1943, startade han Hagalandets handelsträdgård i Ingå, som numera drivs av yngre generationer.

Teater var ett av Bjarne Lönegrens stora intressen. 1959-64 tog han initiativet till de framgångsrika teatertågen. Västnyländska ungdomsringen, där han var ordförande 1957-65, kunde genom att köpa biljetter med 40 % rabatt erbjuda folk som kom längre ifrån att gå på teatern lika billigt som helsingforsarna. Resan inkluderades i priset. 

Succén med teatertågen gjorde det möjligt att starta Raseborgsspelen. Bjarne Lönegren var ordförande för spelen när det 1966 var premiär på Kungen och Kristina. 1964 tog han initiativet till Centralförbundet för svenska teateramatörer r.f., som introducerade bl. a. barnteater och Drama i skolan, regiseminarier med Gerda Wrede och Kyrkospelskurser på Lärkkulla. Som ordförande hann han sitta i 17 år och under den tiden organiserade han turneer och studieresor tilloch frånSverige, Norge, Danmark, Island, Nordkalotten, Schleswig-Holstein, Berlin, Wolfsburg. Han medverkade också till vänskapsavtalet med Bund Deutscher Amateurtheater. 

Teateramatörernas Samarbetsorgan kom till på Bjarne Lönegrens initiativ och han var också dess ordförande 1966-71. 1981 tog Bjarne Lönegren initiativet till Svenska Pensionärsteaterföreningen I Finlandr.f. och 1982 till Samnordisk Pensionärskultur som nu under tjugo år varje år ordnat en veckas seminarium i något nordiskt land med deltagande pensionärer från hela Norden.

Bjarne Lönegren var vid sin död hedersordförande i Centralförbundet för svenska teateramatörer r.f, Svenska Pensionärsteaterföreningen i Finland, numera Svenska Pensionärskulturföreningen I Finland r.f. och Samnordisk Pensionärskultur. Dessutom var han hedersmedlem I Västnyländska ungdomsringen och Västra Nylands Trädgårdsförening. Bjarne Lönegren vill vi minnas som en initiativrik och dynamisk person, en skicklig fotograf och en man som ständigt var mogen för nya utmaningar. 

Bjarne Lönegren använde sig aldrig av kalender som andra människor. Han tycktes ha ett otroligt minne och det hände aldrig att han skulle ha missat ett avtalat möte eller vänners bemärkelsedagar trots att ingenting fanns noterat. 

En eldsjäl har gått ur tiden efter väl förrättat värv. Saknaden är stor bland släkt och vänner i Finland och många vänner runtom i Norden.

 

MARGARETA SIRVIÖ