Malms, Levi

F. 31.10.1909

D.18.1.2000

 

Fiskaren Levi Arthur Malms på Mogenpört i Pyttis har gått till sina fäder. Han var född den 31.10.1909 och avled den 18.1.2000.

Levi Malms var född på Mogenpört, där han också växte upp och gick i skola. Till ungdomsplanerna hörde att gå till sjöss och som tjugotreåring besökte han till och med Thailand. Sedan stannade han emellertid i land och blev sin hemtrakt trogen, några år hade han arbete I Kotka och fem år gick i krigstjänst. Drömmen om Thailand levde likväl kvar och sextiosju år efter besöket där planerade han att vara "bortrest" i det avlägsna landet på sin 90-årsdag. Det blev dock jubileum på hemmaplan med en stor fest på föreningshuset Moborg. 

Allt som gagnade svenskheten och svenska språket kunde räkna med aktivt engagemang av Levi Malms. Som hängiven hembygdsvän samlade han i tiden för Åbo Akademi uppgifter om livet på Mogenpört och han var en trogen medlem i Svenska Folkskolans Vänner. Han kände starkt för musiken och var medlem i Manskören Kotka Sångare och Fridolins Sångare i Lovisa. Ännu på sin ålders senhöst var han aktiv i ungdomsföreningens museiutskott, som arbetade på att restaurera en väderkvarn, byggd på 1880-talet. 

Som fiskare skaffade han utkomst för sig och sin familj. Ett fritidsintresse var för honom jakten och särskilt då älgjakten. Han var med om att grunda ett jaktlag på orten och var dess ordförande i en lång rad av år. Ännu som åttionioåring deltog han i höstens älgjakt och nedlade en älg. Hans rekord var fem älgar underen säsong. I trettio års tid åkte han också tillsammans med goda vänner till Lapplandpå höstjakt.

 

RAGNAR BACKSTRÖM