Meinander, Martin

Tidigare biträdande stadsdirektören i Helsingfors, Martin Meinander, avled den 16 december 2004 i sviterna av en hjärnblödning. Han var född den 17.2.1940.
Redan under skolgången i Svenska Normallyceum väcktes hans intresse för naturen och entomologin. Med professor Håkan Lindberg – gift med Martins faster – som lärofader fick han en god start och han anställdes redan efter ett par års studier 1962 som amanuens vid Entomologiska museet vid Helsingfors universitet. Hans stora arbetskapacitet kom fram redan i ett tidigt skede då han varvade studier, förvärvsarbete och forskning med funktionärsuppdrag på Nylands Nation. Åren 1967–70 var han nationens kurator.
Hans doktorsavhandling 1972 behandlade insektordningen Neuropteras (nät­vingar) systematik och meriterade honom samma år för en docentur i entomologi. Han fungerade som tf svenskspråkig professor i zoologi 1980–89 innan han blev direktör för det nygrundade Naturhistoriska Centralmuseet 1989–96. Under många år var han dessutom aktiv inom flera vetenskapliga sällskap på biologins område och fungerade också som redaktör för ett flertal publikationsserier.
Ett av Martins stora intressen var försvarsfrågor. Redan under studietiden engagerade han sig i reservofficersverksamheten. Han fungerade som en dynamisk och inspirerande ordförande för Nylands Nations reservofficersklubb under flera år och var även ordförande för den landsomfattande akademiska reservofficers­organisationen. För sina insatser erhöll han flera utmärkelser, bland annat Militärens förtjänstmedalj och Reservofficersförbundets förtjänstmedalj i guld. Hans militärgrad var kapten.
För Martin Meinander var Svenska folkpartiet den naturliga politiska hemvisten. Även här väcktes intresset tidigt och redan från början var han en färgstark kämpe i svenska frågor i Helsingfors. Efter aktiviteter på det lokala förortsplanet invaldes han i stadsfullmäktige 1985. En vägande insats gjorde han inom utbildningsnämnden, där han bland annat var ordförande för den svenska avdelningen 1993–96. Han var medlem av stadsstyrelsen och dess vice ordförande under stora delar av sin nära tolv år långa stadsfullmäktigetid. En verklig erkänsla för sin politiska insats erhöll Martin 1996 då han mot alla odds valdes till biträdande stadsdirektör för den tekniska roteln i Helsingfors. Hans förmåga att som ordförande för Sfp:s fullmäktigegrupp skapa förtroende över partigränserna fick sin välförtjänta belöning.
Martins kapacitet kom väl till sin rätt inom den tekniska roteln som omfattade bland annat trafikverket, hamnen, el och vatten. Hans förmåga att snabbt sätta sig in i olika frågor väckte också allmän uppskattning bland de högre tjänstemännen. Efter sju år lämnade han stadsdirektörskapet den 1.8.2003 och återupptog snabbt den entomologiska forskningen och aktiviteter inom olika medborgarorganisationer. För sina samhälleliga insatser blev han kommendör av FLO.
Trots tidvis mycket stor arbetsbörda hade Martin alltid tid för social samvaro. Det Meinanderska hemmet i Kårböle stod alltid öppet både för vänner och för arbetskamrater. Martin och hans hustru Kerstin var ett uppskattat värdpar och många av stadens och museets gäster har hos dem under åren tillbringat en avspänd kväll i äkta hemmiljö. En god make, far, vän och icke minst en stark person med många intressen finns inte mer.

BJÖRN FEDERLEY
(god vän och studiekamrat)