Numers, Lorenz von

F. 25.1.1913

D. 19.6.1994

 

Författaren Lorenz von Numers avled den 19 juli 1994 i Angers i Frankrike. Han föddes den 25 januari 1913 i Åbo, blev student 1933 och idkade humanistiska studier vid Helsingfors universitet samt utomlands.

Under 30- och 40-talen arbetade han vid en rad olika tidningar och gjorde sig känd både som lyriker och verskåsör under signaturen Tveskägg. Under 1970-talet arbetade han som kulturattache och pressråd vid Finlands ambassad i Paris. 

Sin mest vägande författarinsats har von Numers gjort som prosaist. Till hans främsta verk hör den stora romanen om Francois Villon "Snäckans bröder" (1947) och "Paschan i onåd" (1981). von Numers gjorde sig också känd som översättare av fransk litteratur.

 

(Hbl)