Nyberg, Folke

Undervisningsrådet, prosten Folke Nyberg avled i Vasa den 1 april 1991. Ett aktivt liv med en sällsynt bredd var avslutat.

De senaste årens sviktande hälsa blevtunga för den aktive Folke Nyberg, som intresserade sig för allt och alla. Folke Nyberg föddes i Vasa 4.6 .1915. Hans far var kyrkomusiker och sånglärare. Därmed ärvde han tre livsinriktningar: kyrka, skola och musik . Den fjärde komatt bli idrotten. På teologisk dimissionsexamen följde prästvigning 1938. Tjänstgöringarna

i församling blev dock få och kortvariga. Skolan blev arbetsfältet. Åren 1948-59 var han lektor i religion och psykologi vid Tammerfors svenska samskola , de sista åren i Tammerfors var han skolans rektor. Sen flyttade han tillbaka till hemstaden och blev lektor vid Vasa svenska

flicklyceum . Också här blev han rektor och sin lärarbana avslutade han som rektor

för övningsskolan , sedan det förra flicklyceet uppgått i övningskolan i och med pedagogiska fakultetens tillkomst.

Som pedagog uppges han ha varit redig och klar, som rektor hade han stor omsorg

om eleverna, inte minst om dem som hadedet svårt på ett eller annat sätt.

Det var idrotten som tog det mesta av fritiden och som "idrottsprästen" blev FolkeNyberg känd i vida kretsar. Han var internationell fotbolls- och bandydomare1945-57 och utom ett stort antal övriga förtroendeposter inom idrottsrörelsen var han över 20 år medlem och viceordförande

i CIF:s styrelse . Sedan han återvänt till hemstaden kundesärskilt olika kultur- och musikorganisationer räkna med Folke Nybergs intresse och insats, stadens kulturnämnd, Wasa Sångargille - där han t.o .m. var dirigent några år - föreningen Brage m.fl . Han var medlem av kyrkofullmäktige och i särskilda repriser dess ordförande åren 1961-90. En uppräkning av förtroendeuppdrag blir långtråkig och enformig men säger trots allt något om personen, om spännvidden i intressen, om bredden och om villigheten att göra en insats. Vad är det som driver en människa att offra sig för det allmänna? Svaret är sällan ett enda. För Folke Nybergs del tror jag att i hans personlighet fanns en stark ansvarskänsla och en påtaglig vilja att tjäna. Med så många verksamhetsfält blev Folke Nybergs vänkrets omfattande och hans personkännedom nästan gränslös. Hans vänner upplevde starkt hans trofasthet. Jordfästningen i Trefaldighetskyrkan I Vasa blev en värdig sorgehögtid, där vänner och organisationer mötte upp talrikt. En av de mest kända profilerna i Vasa hade gått bort.

 

JOHN FORSBERG