Nyberg, Jerker

F. 28.10.1931

D. 14.11.1998

 

Diplomsocionom Jerker Nyberg avled lördagen den 14.11.1998 i Helsingfors. Han föddes den 28.10.1931 i Snappertuna och erhöll diplom från Svenska Medborgarhögskolans förvaltningslinje 1954. Student blev han 1955 från Aftonläroverket i Helsingfors. 

Jerker Nyberg arbetade på Victor Ek från 1955 till 1984. Därifrån flyttade han ill Svenska Pensionärsförbundet som verksamhetsledare och stannade där fram till sin pensionering 1996. 

Svenska Pensionärsförbundets 25-årshistorik fick han färdig 1997.

Jerker Nyberg var också mycket aktiv som orienterare, med tyngdpunkt på ledarsidan. I hela 44 år jobbade han inom Finlands svenska orienteringsförbund på olika poster. 1953 var han ledare för FSO:s ungdomsläger, ombudsman 1955- 70, viceordförande i förbundet 1983-92, styrelsemedlem 1971-98, samt medlem I olika utskott. Vid nordiska mästerskapen iorientering i Kirnito 1969 var han banläggare. Aktiv var han också i det finländska orienteringsförbundet, men det var nog Finlands svenska orienteringsförbund som stod hans hjärta närmast. Det är  Jerker Nybergs förtjänst att FSO har en stipendiefond och han utsågs också till förbundets hedersmedlem. 

Helsingfors skogskarlar stod honom nära. År 1989 fick han Skogskarlarnas guldmärke. Finländsk rådskarl var han I Nord rådet. Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld erhöll han 1993, också FSO:s I klass förtjänstmärke tilldelades honom. 

Mycket annat hann Jerker Nyberg med. I Snappertuna hembygdsförening var han ordförande 1957-92. Han var ständig medlem i befolkningsskyddet i EsboGrankulla- Kyrkslätt-Sjundeå där han satt med i styrelsen i 12 år. Han satt i Ekåsens förbundsfullmäktige, samt var medlem I Lions med förtroendeuppdrag också där. Därtill var han ständig medlem av Finlands Röda kors Grankulla-avdelning. I Grankulla stadsfullmäktige satt han två perioder som ordinarie, dessutom var han suppleant i fyra perioder. 

Det var mycket han ville, Jerker Nyberg, men på senare tider började hälsan svikta och det var det goda hjärtat som inte orkade mer. 

En rakryggad och rättvis medmänniska har gått ur tiden.

 

REIJO RYTKÖLÄ