Nyberg, Kaja

f. 30.11.1903

d. 24.8.1978

Fru Kaja Gabriella Nyberg, född Widbom, central gestalt bland svenskarna i Björneborg, avled i sin hemstad och födelsestad den 24 augusti 1978 i det närmaste 75 år gammal. Hon var född den 30 november 1903.

År 1922 dimitterades Kaja Widbom som student från Björneborgs svenska samskola. Därefter genomgick hon Artvedsons gymnastikinstitut och blev 1925 gymnastikdirektör. Sedan hon ingått äktenskap med forstmästaren Gustaf Nyberg vistades hon några år i Viitasaari och Jakobstad, men familjen återbördades till Björneborg 1936.

Kaja Nybergs tankeskärpa, utåtriktade personlighet och praktiska blick i förening med hennes beredvillighet att hjälpa förde henne till en rad engagemang inom svenska och humanitära strävanden i Björneborg. I Björneborgs svenska samskolas föräldraråd var hon medlem 1948-51, i skolans direktion 1940-64. Hennes främsta skötebarn var emellertid understödsföreningen för svenska barnträdgården i Björneborg och Fruntimmersföreningen Mjölkdroppen, i vilka hon under flera årtionden var den ledande kraften. Det svenska elevhemmet, svenska kulturfonden i Björneborg och de gamlas hem hade i henne en nitisk befrämjare.

En märklig insats gjorde hon i krigsfadderrörelsen inom Finlands Röda kors och inom Mannerheimförbundet. För sina förnämliga insatser på detta område belönades hon med medaljen Pro benegnitate humana. Det sades ibland, att Kaja Nyberg företrädde en nedärvd redobogenhet för självuppoffrande allmännyttig och ideell verksamhet. I denna egenskap var hon en värdig efterföljare till sin bland äldre björneborgssvenskar aldrig bortglömda mor, fru Lempi Widbom. Kaja Nybergs omtanke och hjälpsamhet gentemot medmänniskorna utgör i och för sig en livsgärning. Utan att räkna på stegen ägnade hon hela sin fritid åt besök hos gamla och sjuka. Det svenska språket och den svenska kulturen var en hjärtesak för henne. Kaja Nyberg efterlämnar minnet av en verkligt god människa.

Björn-Olof Malmström