Nyberg, Lars

F. 27.12.1905

D. 8.6.1999

 

Kommunalrådet Lars Nyberg avled den 8 juni 1999 på Västra Nylands kretssjukhus efter en tids sjukdom. Han blev 93 år. 

Vad Lars Nyberg har betytt för sin hemort Karis kan aldrig överskattas. Frånsett några år som chef för den svenska föredragsavdelningen vid Rundradion förblev han hela sitt verksamma liv Karisbygden trogen och var en av de verkligt betydande påverkarna där.

Han blev student år 1924 och studerade därefter vid Tekniska högskolan samt vid Åbo Akademi. Han anställdes som redaktör vid tidskriftenRundradion år 1931 men flyttade redan samma år till posten som avdelningschef vid Finlands rundradio.

I en intervju inför sin nittioårsdag sade han:

- Jag känner mig som om jag agerade på en scen, där tidsåldrarna ligger bakom varandra, med den hundratals meter höga kanten av inlandsisenlängst bort i fjärran.

Så agerade han också på sin personliga scen, intresserad av tidsåldrarna bakåt och naturen. Forntiden hade han ypperliga möjligheter att studera på sin hemort, som troligen var åtminstone en av inkörsportarna för vårt lands tidigaste befolkning. Han strövade gärna omkring och han kände snart sagt varje sten och växt i bygden. Och människorna. Han var en aktiv mångsysslare av stort format; journalist, radioreporter, författare, amatörarkeolog, dito geolog med bland annat en unik samling av inhemska, egenhändigt slipade halv ädelstenar.

Men framförallt var han Karisbo. Det han inte visste om sin hembygd är för att ta en sliten fras "inte värt att veta". Och han nöjde sig inte med själva vetandet. I hela sin tid kämpade han för sin hembygd både i kommunala och kulturella sammanhang. Hans böcker - som "Folk och fä i Kila by" - berättar också om hans kärlek till sin hemort.

Han bekymrade sig också för det västnyländska samarbetet, speciellt mellan de båda grannorterna Ekenäs och Karis.Bakgrunden till en del av osämjan ansåg han ligga i gränsdragningen vid kommunreformen på sjuttiotalet. Men redan tvisten år 1946 om var den västnyländska radioavdelningen skulle placeras var en hård dragkamp mellan de två orterna. 

Lars Nyberg blev som föredetta radioman erbjuden posten som chef för sändaren. Men han var just då ganska trött på radio och ville inte splittrasig mellan den och jordbruket på hemgården som han övertog i början av 1940-talet. En avgörande faktor var också - enligt vad han senare uppgav - en stor besvikelse över att stationen fick Ekenäs och inte Karis som hemort. 

Som tidningen Västra Nylands korrespondent verkade han under åren 1946- 1949. 

Han intresserade sig också för ungdomens yrkesutbildning och verkade bl.a. som ordförande i förbundsfullmäktige för Västra Nylands yrkesskola åren 1963- 1970. 

En verksamhet, som han satte ner mycket tid och arbete på var sparbanken. Han invaldes i bankens styrelse redan år 1948, blev viceordförande tre år senare och satt som ordförande från 1966 ända till år 1973 då han föll för åldersstrecket. Han ledde som ordförande under många år dåvarande köpingsfullmäktige med varsam men fast hand, liksom också församlingens motsvarande organ.

Lars Nyberg var en utomordentlig talare och kunde hålla föredrag om de mest skiftande ämnen. Han hade också en underfundigt torr humor, vilket kanske inte kom fram i offentliga sammanhang. Men själv minns jag en gång då han som köpingsfullmäktiges ordförande först i korta men precisa drag hade sammanfattat ett ärende. Innan han slog av frågan kommenterade han kort: 

- Det har kommit en statlig utredning på cirka 20 sidor i ärendet - men det är ett gummiband om! 

Lars Nyberg tacklade egentligen aldrig av mentalt sett. Även om han en gång vid ett samtal för några år sedan uttryckte sig: - Du får förlåta mej, men jag minns inte så bra längre. 

Men visst mindes han väsentligheter. Ännu kort före sin död arbetade han på en fortsättning till verket "Vallar och murar". Han gladde sig mycket över att ha kunnat fullborda verket, även om det måste ha varit ganska tröttsamt. Förvisso saknar hela Karis honom.

 

KURT WESTERHOLM

 

Lars Erik Nyberg var född 27.12.1905 I Karis. År 1976 erhöll han SFV.s folkbildningsmedalj "för banbrytande gärning I finlandssvensk radioverksamhet och inom hembygds- och kulturvården"