Nyberg, Ragnar

F. 23.10.1919

D. 15.10.1992

 

Den 15 oktober 1992 nådde oss sorgebudet att arkitekt Ragnar Nyberg hastigt och stilla avlidit under en studieresa I Italien. 

För de anhöriga och för hans många vänner kom meddelandet som en chock. Vännen Rancko led visserligen av hjärtbesvär men att slutet skulle komma så hastigt var inte väntat. 

Ragnar Nyberg var en person av ädlaste sort som i sitt stilla väsen förenade de bästa mänskligaegenskaper med fackmannens djupa insikter. Av sin fader, Frans Nyberg, hade han ärvt sina konstnärliga anlag som han så framgångsrikt använde i sitt yrke, arkitektens. Detta gjorde att han med en utomordentlig känsla för stil och tradition, form och färg, kunde förena kraven på funktion och ekonomi.

Samma fina egenskaper utmärkte också Ragnar Nyberg i hans kontakter med omvärlden. Aldrig hörde man honom fälla ett ont ord om en medmänniska också om han inte alltid delade personens åsikter. Han var en glad och underhällande sällskapsmänniska som man alltid kunde anförtro sina problem och som alltid var redo att hjälpa med råd och dåd där han kunde. 

Sitt livsverk utförde Ragnar Nyberg som arkitekt i Partek (Pargas Kalk) men verkade i yngre år vid arkitektbyråerna Ole Gripenberg och Alvar Aalto. Han verkade en tid som köpingsarkitekt I Pargas, var medlem av kyrkofullmäktige och kyrkoförvaltningsnämnden samt deltog som expert i olika kommunala utskott.

Ragnar Nyberg hade många strängar på sin lyra och några fritidsproblem hade han inte. Han var livligt intresserad av skärgården och en stiftande medlem av samt kommodor för Gullkrona Kryssarklubb, till vars hedersmedlem han senare kallades. Hans intresse för hembygden tog sig uttryck i många förtroendeuppdrag. Han var chartermedlem av Pargas Rotaryklubb och en av stöttepelarna i Pargas Hembygdsförening samt en ivrig genealog. Som arkeolog upptecknade och avritade han olika fornminnen i Pargas. Han deltog som pioniär i våra båda krig och sårades i fortsättningskriget. Hans militära grad var premiärlöjtnant. 

Bäst trivdes Ragnar Nyberg på sitt älskade sommarställe Brödlösa, vars nybyggnad, Nyberga, han just hann avsluta. Han dog på ett lyckligt sätt bland konstskatterna och de vackra byggnaderna i Italien, som han så längtat att få återse.

Ragnar Nyberg var född 23.10.1919 och skulle om några dagar ha fyllt 73 år.

 

BENGT FORSS