Nyström, Klas

f. 5.11.1964
d. 27.7.2010

Sorgebudet om Klas Nyströms bortgång i Ekenäs den 27 juli 2010 var kanske inte helt oväntat med tanke på den svåra sjukdom som för knappt ett år sen hade drabbat honom. Men det var som döden alltid, ändå skakande, definitiv för alla oss som haft förmånen att känna Klas. Hoppet om att på något underbart sätt få se vår vän tillfrisknad igen brast. Istället får vi nu minnas honom med särskild glädje.

Klas dog alldeles för tidigt. Han var född den 5 november 1964 som sonen i en känd lärarfamilj och var uppvuxen i Esbo där han levde, studerade och arbetade nästan hela sitt liv. Släktrötterna i och hemortskänslan för svenskbygden i västra Nyland var framträdande och starka hos Klas. I föräldrahemmet hade också hans väldiga törst för kunskap och vetenskap fått en både stabil och stark grund.

Klas Nyström studerade datateknik vid Tekniska högskolan i Otnäs och kom i början av nittiotalet till Schildts förlag som på den tiden fanns i Finno och som dåförtiden hade bara en enda dator, gemensam för alla anställda. Klas som kommit till förlaget först för helt andra uppgifter, väckte snart förlagsledningens intresse för en datorisering av verksamheten. Det blev Klas Nyströms uppgift att planera, skapa, upprätthålla och förnya datasystemet på Schildts och också att överföra, återskapa och modernisera detta då förlaget 2005 flyttade till G18 i Helsingfors.

Utan att spara på sin möda skötte Klas Nyström datasystemet på Schildts i närmare två decennier och, får det väl tilläggas, detta på betydligt förmånligare villkor än om motsvarande tjänster hade köpts hos utomstående konsulter och tjänsteproducenter. Det bör också sägas att under Klas Nyströms tid vid förlaget genomgick hela den grafiska branschen en mycket omvälvande teknisk förnyelse, vilket även ökade ansvaret och arbetsbördan för de ADB-ansvariga på förlagen.

Klas var en mycket uppskattad arbetskamrat. Med sitt godmodiga, kanske rentav något tillbakadragna, men alltid intelligenta och humoristiska sätt, var han en glädjekälla på jobbet. Han hade en hjälpsam natur. Schildts förlag kommer aldrig att bli sig helt likt utan Klas.

Klas hade en särpräglad humor som fast den säkert också lånat drag av den så kallade teknologhumorn var personlig och träffande. Han kunde nog skratta gott åt all världens dumhet och vidskepelse och han älskade olika practical jokes, men det skedde alltid mera med en slags sympati och igenkännande än elakt eller ens i egentlig mening ironiskt. Till Klas mest beundransvärda drag hörde att han i ovanligt hög grad hade bevarat barnasinnets lekfullhet och öppenhet och nyfikenhet för både stort och smått i världen. Ännu som vuxen var han en i positiv mening lekande människa – vilket är något helt annat än naivitet.

Klas Nyströms kunskaper var ovanliga och synnerligen vidsträckta. Den självklara utgångspunkten var för honom naturvetenskaperna och deras tillämpning, men inget ämne var för stort eller för litet för Klas om han hade råkat intressera sig för detta. På enskilda, ibland rentav på något udda områden kunde hans kunskaper vara rent förbluffande: det kulinariska givetvis, men även t.ex. andra världskriget (särskilt pansarvapnet och slagskepp), inspelningar av klassisk musik, olika rekord och extremfenomen, savoir vivre och hantverk av yppersta kvalitet m.m. Klas var intresserad av att kombinera kunskaper av de mest skilda slag på nya och oväntade sätt. Han verkade inte vara främmande för något mänskligt, åtminstone inte i intellektuella termer. I den meningen var han utan tvekan humanist i ordets vidaste och ädlaste mening. Någon enspårig datanörd var han i ingen händelse och ett samtal med honom – om vad som helst – brukade alltid bjuda på både nöje och överraskningar. En fråga från Klas i någon kognitiv sak kunde närmast uppfattas som en komplimang och då ansträngde man sig gärna extra för att ge ett så gott svar man bara förmådde. Världen är fattigare och tråkigare utan Klas Nyström.

Thomas Westerbom