Nyström, Viking

f. 12.2.1925
d. 7.7.2006

Viking Nyström, biolog och konstnär, avled i sitt hem i Ekenäs den 7 juli 2006 vid 81 års ålder bruten av en svår sjukdom. Han var född den 12.2.1925.

Vikings intresse för naturen väcktes redan vid mycket unga år. En god läromästare för den vetgirige 7-åringen var fadern trädgårdsmästaren Waldemar. Från första början blev fjärilarna Vikings stora intresse.

Efter det att familjen flyttade till Breidablick på Hangö udd blev närheten till naturen en outsinlig källa att ösa ur. Skärgården som inspirationskälla syns följaktligen ofta i den konstnäriga verksamhet som kom att prägla Vikings framtida arbeten.

Hans skolgång blev på grund av krigen och Hangö-parentesen oregelbunden. Efter några klasser i Hangö, Ekenäs och Hangö igen hade Viking åldern inne att dra ut i kriget för att fördriva tyskarna ur norra Finland. Den lapska naturen fascinerade och utvecklades till en kärlek som höll livet ut. Skolgången avslutades i veteranskolan i Niinisalo med studentexamen i Svenska Lyceum i Helsingfors 1946.

Studierna i biologi vid Helsingfors Universitet inleddes efter detta och hans lärare upptäckte snabbt att Viking var en skicklig tecknare. Hans pro gradu avhandling om käkmekanismen hos några av våra karpfiskar gav anledning att förvänta sig en vetenskaplig bana, men Vikings bohemiska läggning låg inte åt det hållet. Han arbetade som assistent åt flera av forskarna vid universitetets entomologiska museum och var under flera år assistent på kurser vid Tvärminne zoologiska station.

Där kom hans mångsidiga fältbiologiska kunskaper till sin rätt. Viking rörde sig hemvant både bland växter, fåglar, däggdjur, insekter och andra ryggradslösa djur. Fjärilarna ägnade han sig åt ända till några veckor före sin död.

Studierna tog sin tid och blev bland annat avbrutna ett par år på grund av ett elakartat ormbett, som kunde ha slutat illa. Efter fil. kand.examen 1959 fungerade Viking Nyström under 1960 och 1970-talet som en mycket omtyckt och inspirerande lärare vid Drumsö svenska samskola och Aftonläroverket i Helsingfors. Han var också en populär föreläsare vid Helsingfors Arbetarinstitut och Hangö sommaruniversitet. Hans eminenta och humoristiska berättarförmåga kryddad med skickligt utförda teckningar och illustrationer var en oslagbar kombination. Viking var därtill en god fotograf, vilket ytterligare kompletterade hans presentationer. Det var följaktligen naturligt att han under åren ofta figurerade i radio och TV speciellt i skol och barnprogram. Han anlitades också flitigt av förlagen både för skolböcker och annat undervisningsmaterial.

För mången är Viking Nyström känd som en mycket mångsidig konstnär. Ingen teknik var honom främmande. Efter läraråren var han en mycket anlitad frilanskonstnär. Han hade en förmåga att avbilda sina objekt med grafisk elegans och nära nog fotografisk exakthet. Han illustrerade många av kurskamraten, den världsberömda paleontologen Björn Kurténs böcker, där illustrationerna i verket ”Istiden” t.o.m. väckte internationell uppskattning. Erik Wahlströms ”Miljöhandbok” är ett annat verk, som illustrerats av Viking. För fiskintresserade är Finlands Fiskhandlarförbunds broschyrer en värdefull kunskapskälla. Han hade också under en längre tid en bild per vecka i Helsingin Sanomat. Tyvärr var han mycket självkritisk, vilket ledde till att han inte på ett undantag när ville ställa ut sina arbeten.

Viking Nyström var också en skicklig korsordsmakare. Bland annat de finlandssvenska pensionärerna har under många år kunnat glädjas åt hans finurligheter i tidningen ”God Tid”.

Inom familjen var Viking en kär make, far och morfar. Hans sagoböcker med texter om allt mellan himmel och jord fyllda av hans humoristiska illustrationer kommer alltid att minna om en mångsidighet, som blir allt sällsyntare i dagens samhälle. Vi saknar honom.

BJÖRN FEDERLEY