Näse, Johannes

f. 15.8.1881
d. 30.12.1942

Den 30 december 1942 avled i Vasa filosofiemagistern och folkskolinspektören Johannes Näse. Johannes Näse var född i ett bondehem i Kronoby den 15 augusti 1881. Den tiden var det inte lätt för en bondson att bli annat än bonde. Men Johannes Näses håg stod till studiebanan, och eftersom han som ung pojke inte haft tillfälle att söka sig till lärdomsskola, sökte han som 19-åring inträde i Nykarleby seminarium. Därifrån dimitterades han som folkskollärare våren 1904. Men han fortsatte energiskt studierna på sidan om sin lärarverksamhet. 1907 kunde han därför avlägga studentexamen. 1916 blev han filosofiekandidat och promoverades 1919 till filosofie magister.

Som lärare verkade Johannes Näse vid flera skolor. Under studietiden innehade han tjänst vid Helsingfors stads folkskolor. Ett år var han andra lärare vid Kronoby folkhögskola. Åren 1917-1921 skötte han lärartjänsten i naturvetenskap· m.fl. ämnen vid Vasa svenska samskola. De tre följande åren var han lektor vid Vasa svenska flickskola. År 1924 utnämndes han till folkskolinspektör i Vasa inspektionsdistrikt, vilken tjänst han innehade till sin död. Under åren 1924-1935 skötte han jämsides med sin ordinarie tjänst inspektörstjänsten vid Vasa stads svenskspråkiga folkskolor.

Det låg i sakens natur att Johannes Näse såsom född och uppvuxen på land

Där det gällde att arbeta för framåtskridande, där var alltid Johannes Näse med. Han satte heller aldrig sitt ljus under skäppan. Så länge hälsan och arbetsbördan tillät, var han ofta med som föredragshållare vid möten och fester av olika slag, och det han hade att säga sina åhörare bar alltid prägeln av inlevelse och kultur. Han var med andra ord en i hög grad· »levande» människa, intresserad, kunnig, initiativrik. Det hände, att han inte alltid hade möjlighet att fullfölja alla sina initiativ, men i sin hälsas dagar bar han städse med aldrig sviktande humör en utomordentligt stor arbetsbörda, men hade ändå intresse över för allt som rörde landets och landsdelens kulturella, sociala och ekonomiska liv.

Under sin verksamhet som lärare, först vid folkskola och folkhögskola och senare vid läroverk, samt såsom folkskolinspektör visade sig Johannes Näse vara en utomordentligt begåvad pedagog. Det var aldrig fråga om att hans elever icke skulle kunnat sin sak, och folkskolornas lärare hade alltid på känn, att det som deras inspektör icke hade reda på i fråga om folkskolpedagogiken över huvud taget icke var värt att känna till. Med Johannes Näse har vårt folkskolväsende och det fria folkbildningsarbetet förlorat en värdefull kraft. Men de frön han sått i den andliga odlingens tegar i hembygden skola helt visst visa sig icke vara utströdda förgäves.

E.A.M.