Näsman, Hans

f. 6.12.1931

d. 2.9.2008

Radio- och tv-redaktören, läraren Hans Näsman, född den 6 december 1931, avled den 2 september 2008. Världen blev då en orädd kämpe fattigare. Att här försöka göra en förteckning över meriter och åstadkommanden skulle inte vara enkelt. Att söka verbalisera en karakteristik av människan Hans Näsman är inte heller lätt. En personlighet av hans dimension har så många färger. Minnen och intryck från år som gått, då våra vägar mötts och skilts – och mötts igen – det är vad som finns kvar och som jag gärna återkallar här. ”Ingenting är omöjligt om viljan finns!” Den repliken var ganska typisk för Hasse. Han kunde vara otroligt seg och uthållig när det gällde. Hans kunskapslängtan var i det närmaste gränslös, vilket givetvis medförde en avsevärd rikedom på kunskaper och insikter från många vitt skilda ämnesområden.

Musiken innehade en central position i Hasses liv. Han spelade själv, han undervisade och han inspirerade och entusiasmerade sina adepter.

Man talar om personer som är bra på ”andens verk”. Författare, konstnärer ... Andra är bra på ”handens verk”. Tekniker, timmermän ... Hasse var en underbar kombination av båda. Han sydde till exempel en tid ofta sina egna kläder. Han slöjdade, byggde, smidde, målade tavlor, skrev poesi och så vidare. Vi arbetade några år i samma skola. En modern skola med en framsynt och generös direktion där Hasses kreativitet fick blomma i form av klubbverksamhet, konst och teater. Men Hasse ville mera.

Han kom en tid att verka inom lärarutbildningen vid Nykarleby seminarium, och jag kan svårligen tänka mig en lämpligare handledare för unga studerande än vännen Hasse.

Men ödet spinner sina trådar och våra vägar skulle korsa varandra ännu en gång. Det kom att ske inom Rundradions svenska enhet. Det kollegieskapet varade från 1960-talets början till tidigt 90-tal. Där arbetade vi sida vid sida med både radio och tv inom en specialavdelning på 17 medarbetare.

Yngre kolleger minns med värme hur beredvilligt Hasse ställde upp med tips och goda råd så fort man behövde hjälp. ”Ja, till och med innan man hann be.”

Det är gott att minnas den tid då Hans Näsman som kunnig och pålitlig specialredaktör ingick som stöttepelare i teamet som gjorde våra svenska utbildningsprogram.

En klok och orädd man är borta. Familjen och vännerna saknar honom mycket.

MARTIN REHNBERG