Oker-Blom, Kenneth

f.  8.1.1946
d. 2.5.2011

Ungdomsåren i Lovisa i sin berömde morfaders, Ragnar Nordströms hägn, gav ramarna för Kenneths livsåskådning. Kenneth hade en utpräglat konservativ livssyn där religiositet, fosterlandskärlek och omsorgen om de egna var viktiga element – samtidigt som han kraftfullt levde i tiden. Han var äventyrlig till sin natur och grep chansen där han såg den vare sig det gällde sport eller affärer. Hans manér var fullständigt chosefria, och han hade en avväpnande och samtidigt anspråkslös charm, med vilken han lyckades vända antagonist till vän och tvivlare till supporter. Han var en god och alltid trovärdig berättare, som med glimten i ögat gärna spädde på där det passade.

Under skolåren i Lovisa och senare i Lönkan i Helsingfors smittade Kenneths iver och företagsamhet av sig på alla i hans omgivning. I de Oker-blomska hemmen välkomnades alla, både gäster och deras vänner, utan gränser.

Under studieåren var han bl.a. styrelse medlem i Hankens studentkår och idéspruta för kårhusbygget Casa Academica. I samarbetet med byggets finskspråkiga intressenter myntade Kenneth uttrycket ”Mahtava Tempaus” som karaktäriserar hans insatser. Han verkade också som ordförande för Buskskyttarna vid Nylands Nation och genom sitt intresse för det militära steg han i graderna till premiärlöjtnant.

Under studietiden var han stipendiat vid University of Delaware där han bl.a. studerade marknadsföring. Redan innan studierna var avslutade blev han kontaktman på Mainos Taucher. Två år senare som diplomekonom blev han marknadsföringsdirektör på Richardson-Vicks i Stockholm och via vd-posten för Pierre Robert Finland kom han tillbaka till Mainos Taucher där han som Per-Henrik Tauchers högra hand och vd gjorde en lovvärd insats, och var bl.a. med om att skapa Nokias Mobile-image.

I det kraftiga ekonomiska uppsvinget i slutet av 80-talet lämnade Kenneth reklambranschen för att som entreprenör ge sig in i ett otal projekt där han skördade sina största framgångar som grynder för fastighetsprojektet Wanha Satama på Skatudden. Han kastade sig också in, med STS-banken som finansiär, i animationsfilmprojektet Sindbad, där element från Tusen och en Natt och Kalevala kombinerades. Den ekonomiska kraschen i början på 90-talet satte punkt för finansieringen mitt under produktionen. Samtidigt sattes punkt för andra projekt som Kenneth i sann entreprenörsanda trott på och finansierat.

Kenneths seglingsintresse väcktes i tidiga tonåren ombord på pappa Oles Östersjösexa Caprice. Som junior deltog han många år i NJK:s seglingsläger på Kajholmen där seglingsfärdigheterna slipades i gott sällskap. Han representerade NJK med framgång i interskandinaviska regattor, och efter junioråren var han en omtyckt coach för yngre seglare och ledamot av NJK:s juniorkommitté. Kenneths seglingsintresse svalnade aldrig och 1989-91 seglade han framgångsrikt sin femfemma Sindbad med bl.a. en fjärdeplacering i EM i Helsingfors.

Matintresset var på senare år allt överskuggande. Efter en praktikperiod på Edsbacka Krog i Stockholm var Kenneth bl.a. chefskock på ESF Paven och Knipan i Ekenäs. Han närde också drömmen om att skriva och få en gäddkokbok utgiven – vilket inte intresserade ett enda förlag. Hans vänner insamlade då till 60-årsdagen en summa som skulle möjliggöra utgivandet av en anspråkslös kokbok. Kenneths visioner var som vanligt större och han samlade själv in ytterligare medel från ett antal stiftelser och sponsorer. År 2008 utkom ”100 Gäddrecept ” – en bok som trycktes och såldes i tre upplagor. Kenneth fortsatte 2009 sin författarbana med den prisbelönta boken ”Ät hälsosamt – tänk ekologiskt” där han gick i bräschen för sundare matvanor och ekologiskt hållbara val. Den optimism och förväntansfullhet som strömmade emot när man talade med Kenneth var otrolig. ”Hör du, är det inte fantastiskt” var hans omdöme om det nya han hade att berätta om, och det var som om världen öppnade sig. Inga idéer eller stora tankar var ogenomförbara för honom, och det fanns inget han inte skulle ha gjort for att hjälpa en medmänniska. Många vänner drogs med av den entusiasm han utstrålade, och saknaden efter honom är stor.

Kenneth var under många år bosatt på Sommaröarna, nära havet och naturen, tillsammans med sin livskamrat Kim. Han sörjes närmast av henne samt av mor Greta och barnen Didde och Nina med familjer.

Carolus Rosenlew
Studiekamrat och nära vän genom åren


Foto: Susanne Elfving