Othman, Hans

Redaktören, filosofie magister Hans Othman är död. Han somnade in efter en långvarig sjukdom natten till den 14 december 2001. 

Hans Öthman var född 12.7.1923 I Borgå och växte upp i Kotka där hans far Eilif var rektor för den svenska samskolan i staden. 

I mitten av 1930-talet flyttade familjen till Jakobstad där fadern snart blev en känd lärarprofil. Hans Othman utbildade sig till kemist men kom via sitt brinnande intresse för fotografering - han gav ut flera bildverk på 1950- och 1960 talen - in på journalistiken och blev i början av 1960-talet anställd på Åbo Underrättelser där han verkade till sin pensionering. 

Pappa Hans var en besynnerligt mångsidig person med djupa insikter i de mest skiftande ämnen. Att växa upp med honom som far gav också mig insikten att det inte behöver finnas täta skott mellan humaniora och naturvetenskaper, att man gott kan diskutera astronomiska spörsmål som kvasaremas väsen och avståndet till olika galaxer för att sedan blixtsnabbt kasta om till Dostojevskij som stadsskildrare med en mellanlandning i gamla ångbåtar eller stockholmiana.

En erfarenhet jag nu decennier efteråt är djupt tacksam för både som son och journalist. På senare decennier blev Hans vurm för rysk litteratur och speciellt då Dostojevskij ett nästan allt överskuggande intresse, och hans vetenskapliga artiklar och ett par böcker kring ämnet väckte uppmärksamhet bland fackfolk också utanför landet.

På senare år försämrades hans hälsa snabbt och en rad sjukdomsattacker tvingade den tidigare så rörliga och alerta skribenten att hålla sig inom hemmets väggar och lägga ned sin penna. 

Vi kommer att sakna den pennan, men mest av allt dock den som höll i den.

Hans Othman sörjes närmast av hustru vuxna barn med familjer och syskon.

HENRIK OTHMAN