Paul, Per-Edvard

F. 9.5.1919

D. 13.1.2000

 

Ekon.lie. Per-Edvard Paul avled i Helsingfors den 13.1.2000. Med honom har en stark finlandssvensk kämpe gått ur tiden. 

Paul var född den 9.5.1919 och verkade främst i Grankulla och Helsingfors. Han utbildade sig till ekon.kand. 1944 och till ekon.lie 1959. Han skötte med fermitet sin borgerliga karriär främst som specialist på ekonomi, redovisning och företagsledning Men mest känd blev han som tänkare och föredragshållare. Han kunde påverka och utöva inflytande på många mänskor tack vare sitt övertygande sätt och sin sympatiska utstrålning. Ändå var han inte vare sig påträngande eller rabulist. Han var extremt logisk och rationell I sin framtoning samtidigt som han var en sällskapsmänska. Jag tror att han kunde inge mod och tillit åt många medmänskor i trångmål. 

P-E. Paul blev med åren välkänd som publicist. Han bidrog regelbundet med artiklar i olika tidskrifter och tidningar. Mest känd blev han som kolumnist i Hufvudstadsbladet. Han var också ekonomisk kommentator i radio och teve. 

Han väckte uppmärksamhet genom att han och hustrun Vera tillsammans konverterade till katolska kyrkan år 1951. Därefter verkade han i flera katolska organ, som förtroendeman och representant. En betydande del av sin publicistik skrev han utgående från denna sin katolska världsbild. Hanvar rätt ensam om en sådan hållning i vårt land. Därför väckte hans artiklar intresse och begrundan, ofta även debatt. Han kunde på ett finurligt sätt kombinera dagsaktuella frågor med historiska fakta och händelser. Han var således en mästare i att popularisera svåra sammanhang. 

Han hörde till den svenskspråkiga konservativa minoriteten i Helsingfors, fastän han sannolikt hela tiden var sfp:are. Politiskt levde han aldrig i någon huvudfåra men bibehöll genomgående sin integritet och trovärdighet. Han var en aktiv föreningsmänska och deltog i flera finlandssvenska företag ochsammanslutningar, t.ex. Handelsgillet, Företagsekonomiska föreningen, Svenska Läromedel, och Stiftelsen för främjande av tysk kultur. Efter sin pensionering ägnade han sig åt släktforskning.

Med P-E. Paul har ett finlandssvenskt original gått ur tiden. För alla finlandssvenskar som inledde sitt vuxenliv på 1960-talet var han något av en institution.

 

CHRISTOFFER GRÖNHOLM