Paulus, Eugenia

F. 22.12.1902

D. 11.9.1991

 

Fotvårdsläraren Eugenia Paulus avled den 11 september 1991 i sitt hem I Helsingfors. Hon var född den 22 december 1902 i Tusby, i Skavaböle garnison.På fädernet härstammade hon från Kurland. Modern var finlandssvenska.

Eugenia Paulus sattes i ryska småskolan i Skavaböle och fortsatte i Tusby svenska folkskola i Klemetskog. Revolutionen gjorde fadern arbetslös och familjen flyttade till Helsingfors. Dottern Eugenia slutförde sin skolgång i ryska skolan vid Henriksgatan. 

De första åren efter revolutionen levde Eugenia Paulus på Nansenpass, men 1927 tillerkändes hon finländskt medborgarskap. 

Då Scholl på 1930-talet grundade affär och fotklinik i Helsingfors, knöts Eugenia Paulus till företaget. Hon sändes till Stockholm för fackutbildning. Senare grundade hon egen fotklinik och arbetade som lärare och utbildare av fotvårdare. Hennes privata fotklinik i Brunnsparken upphörde först i slutet av 1970-talet. 

Rysk klassisk musik och rysk och svensk litteratur var Eugenia Paulus stora fritidsintressen. Hon kände varmt för den ryska minoriteten i vårt land moch de kyrkliga ortodoxa strävandena i Helsingfors. Den hätska språkstriden placerade henne definitivt i det finlandssvenska lägret. Hon hade ända sedan ungdomen lärt sig pluralismens värde och respekten för människans eget språk och identitet. 

Med många band var Eugenia Paulus knuten till Lojobygden och detsvenska hembygdsarbetet. Hon kallades till ständig medlem i Lojosamfundet, vars verksamhet hon stödde. Svenska folkskolans vänners aktiviteter omfattade hon med levande intresse. 

Kort före sin bortgång hade hon bestämt, att jordfästningen skulle förrättas på kyrkslaviska, ryska och svenska. Hon är begraven på Tusby nya lutherska kyrkogård. Familjegraven hade på hennes eget initiativ flyttats från Skavaböle ortodoxa kyrkogård sedan heliga Nikolaos garnisonskyrka, som hennes far hade haft byggansvaret för, hade rivits och den ortodoxa kyrkogården praktiskt taget blivit utplånad.

Med Eugenia Paulus har en stark personlighet gått ur tiden. En av länkarna till det rika, mångkulturella som tsartiden även representerat i det finländska storfurstendömet, har brustit.

 

HELMER W:SON BÄCKMAN