Pettersson, Björn J.

VD Björn Pettersson avled i Vasa den 14 september 1995 i en ålder av 76 år. En färgstark person med ett växlingsrikt liv bakom sig i krig och fred hade gått över tidens gräns.

Han inledde sin marina bana genast efter studentexamen vid Lovisa Gymnasium 1939. En speciell dramatik upplevde han i Bergens hamn, där hans fartyg var instängt medan engelskt marinflyg efter den 9 april 1940 bombarderade tyskakrigsfartyg, som låg i samma hamn. 

1944 utexaminerades han från Sjökrigsskolan på Sveaborg som marinofficer,och därefter var kan knuten till minröjningsuppgifter.

1946 seglade han med s/v Viking till Sydafrika och Australien. 

1949 avlade han civil sjökaptensexamen ,och inträdde i FÅA:s tjänst som styrman, respektive befälhavare.

1959 utsågs han till besiktningsman vid Finska Sjöförsäkringsbolagens förening I Helsingfors. 

1967 blev han VVD vid Rederi Ab Vasa-Umeå och därefter var Vasa hans hemstad. 

1969 blev han VD vid Blomberg Stevedoring Ab i Vasa, varifrån han avgick med pension 1979. 

Det är inte många som i våra dagar har personlig och handgriplig erfarenhet både av de fyrmastade segelskeppens oceanfärder, krigsfartyg i aktion och handelssjöfart i modem tid. Det sistnämnda i ledande ställning. Men denna mångsidiga yrkeserfarenhet var bara en sida av Björn ,Petterssons personlighet. 

Vi som hade förmånen att vara hans skol- och studentkamrater kunde inte undgå att imponeras av honom. Han var stor och stark som en björn och redan i det avseendet respektingivande. Han var en av stjärnorna i skolans idrottsförening. Hans mor var av tysk-baltiskt ursprung, och han var den i skolan som talade tyska mest flytande - de tyska lärarinnorna inräknade. Han var något av en spjuver och spexare. I varje fall en person som skiljde sig från mängden. 

Redan som skolpojke medverkade han I ortstidningen Östra Nyland. Kort före sin död bidrog han med ett välskrivet och värdefullt kapitel i sin lärdoms skolas elevförbundshistorik. 

Han hade många intressen. Hemstaden Lovisa var ett sådant. Hans far ägde den Petterssonska bokhandeln - ett begrepp I sig - och denne innehade en ledande ställning även vid "Wattenkuranstalten" i Lovisa. Fadern spelade likaså en framträdande roll i professor Mittag-Lefflers storstilade projekt för energiförsörjningen I kristidens Finland via torvbrikettfabriken i Röjsjö mosse. En institution, som bl.a. bestod sig med privat, nybyggd järnväg!

Hans mor var föreståndare för elevhemmet i staden och en centralgestalt i skolsammanhang. Om man tillägger att Björn Pettersson genom olika kurser och självstudier strävade att öka sitt vetande, att han var händig och hjälpsam och visade anlag för konstnärlig formgivning, stiger kanske bilden fram av en finlandssvensk personlighet, som i många avseenden avtecknar sig mot mängden.

 

GOTTFRID SIREN