Pipping, Hans

f. 16.8.1926

d. 7.2.2009

Pol.mag. Hans Pipping somnade in den 7 februari 2009 bruten av en långvarig sjukdom. Han var född den 16 augusti 1926 och var vid sitt frånfälle 82 år.

Hans Pipping var en central person i det svenska Finland i över ett halvt sekel. Han var beredd att ställa sina krafter och sin kunskap till förfogande i de mest varierande sociala och kulturella sammanhang.

Redan som ung student engagerade han sig i studentpolitiken inom Åbo Akademis studentkår, Finlands svenska studentråd och Finlands studentkårers förbund, varefter han som kamrerare blev den fasta klippan i Nylands nation i tio år. Sin yrkesmässiga karriär inledde Pipping som redaktör vid Åbo Underrättelser, varefter han blev sekreterare vid Svenska Finlands Folkting i hela 14 år.

Sitt verkliga livsverk utförde Hans Pipping i alla fall som verkställande direktör för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse i 27 år, från 1962 till 1989, varefter han ännu fortsatte i åtta år som intendent för Villa Gyllenberg. Den nya delen av Villa Gyllenberg var Hans Pippings skapelse och det var en upplevelse att vara hans gäst i museet.

Hans Pipping gick även i flera andra avseenden i Ane Gyllenbergs fotspår. Båda två var styrelseordförande i Livränteanstalten Hereditas och ordförande i förvaltningsrådet för Svenska folkskolans vänner. I SFV:s förvaltningsråd verkade Pipping 1987–96, varav som ordförande 1992–96. Han följde en konservativ och långsiktig placeringspolitik. Han hörde till dem som motsatte sig utförsäljning av t.ex. Nokia-aktier under de år som kursen var statisk. Det kunde hela SFV-rörelsen glädjas åt senare när aktien steg mångfaldigt.

Därutöver räckte Hans Pippings energi och krafter till ett stort antal andra allmännyttiga finlandssvenska samlingssträvanden, såsom Folkhälsan, Svenska vetenskapliga centralrådet, Svenska barnträdgårdsseminariet, Svenska småbruk och egna hem, Finlandssvenska jordfonden, Svenska Blindgården och Barnens by.

Pippings stora kulturella intresse gjorde att han också engagerade sig för bl.a. Stiftelsen för Åbo Akademi, Munksnäs svenska skolförening, Konstsamfundet, Svenska Teatern och Skolteatern.

Hans Pipping var en uppskattad chef och medarbetare. I all sin verksamhet var han plikttrogen och samvetsgrann, ärlig och lojal, omdömesgill och engagerad. Han var vänfast och mycket omtyckt i sin stora vänkrets.

CARL-OLAF HOMÉN