Portin, Thor

Lektor Thor Portin i Karis avled den 24 juni 1991 i en ålder av 99 år.

Thor August Portin var född i Pedersöre den 16 juni 1892. Han blev studentfrån Realläroverket I Jakobstad år 1910 och fil.kand . 1914.

Redan åren 1917-1920 verkade han I Karis, som lärare i matematik, fysik och kemi vid Karis-Billnäs samskola. Därefter tjänstgjorde han en tid som lärare vid Svenska mellanskolan i Uleåborg och 1926-1945 vid Åbo svenska samskola.

Från år 1945 fortsatte Thor Portin sin lärargärning i Karis vid Karis-Billnäs samskola, sedermera Karis-Billnäs samlyceum, först som ordinarie, 1961-1962 som tillförordnad äldre lektor och senare som timlärare. Även vid Lärkkulla-stiftelsens folkakademi verkade han som timlärare ända fram till 1971. 

Thor Portin var aktiv i föreningslivet I Karis, bl.a. i styrelsen för SFP:s lokalavdelning och i Pohjola Nordens Karisavdelning. Han var en av initiativtagarna till Sällskapet Natura och förestod länge det astronomiska observatorium som sällskapet 1948 anlade i vattentornet i Karis.

Körsång, fotografering och ödemarksvandringar, senare skogspromenader, hörde till Thor Portins särintressen. Detsamma gällde långfärder på cykel.

 

(VN)