Pousar, Jarl

f. 26.9.1941

d. 3.4.2004

Den 3 april 2004 nådde oss sorgebudet om Jarl Pousars bortgång i Vichtis.

Jarl Pousar föddes i Helsingfors 26.9.1941. Han blev student från Svenska Normallyceum och studerade humanistiska ämnen vid Helsingfors Univer­sitet. Redan under studietiden fick han anställning vid Vetenskapliga Samfundens bib­liotek, som 1979 uppgick i Bytescentralen för vetenskaplig litteratur. Här gjorde JP en gedigen yrkesinsats ­under 40 år, först som lagermästare och från 1977 som bibliotekarie. 1970 avla­-de han ämbetsexamen för vetenskapliga bibliotek och 1974 blev han fil.kand. Hans litterära intressen väcktes tidigt och resulterade bl.a. i tre diktböcker, Dikter (1965), Slängkäft (1967) och ­Sigler (1974). Litteraturintresset para­-des med intresse för konst och musik. Man kan säga att den gode Jarl samlade på sig intressen. De tre nyssnämnda odlade han livet igenom – och nya tillkom i en ström som visar den mångsidighet och breda begåvning som känneteckna­­­-de JP.

Genealogi fascinerade honom. Han var styrelsemedlem i Genealogiska samfundet i Finland och redigerade samt skrev artiklar i tidskriften Genos. Han var också redaktör för Släktbok Ny följd (från 1973). Ett annat särintresse var hembygdskultur. Han var medlem i Delegationen för Finlands Hembygdsförbund, ordförande i Vichtis hembygdsförening Vihtiseura samt medlem i Lojosamfundets förlagsnämnd. JP var också aktiv inom Svenska Litteratursällskapet (SLS). Han medarbetade flitigt i SLS’ tidskrift Källan och var ordförande för personhistoriska kommissionen. 1998 utsågs han till bibliotekarie vid SLS.

Sitt största intresse ägnade Jarl Pousar böckernas värld. Han var bibliofil i ordets bästa bemärkelse. Boken var för honom ett äventyr, en kunskapskälla, ett konstnärligt objekt. Hans utsökta bibliotek lockade forskare och bokvänner från när och fjärran. JP gjorde sin kanske största bokhistoriska insats som samlare av och forskare i förlagsband från 1800-talet. Större delen av förlagsbandskollektionen ingick i den stora boksamling han i mars 1998 donerade till SLS. Samlingen pryder nu SLS’ festsal i huset vid Riddaregatan. År 1999 utnämndes JP till hedersmedlem i SLS.

Jarl Pousars exceptionella kunskaper i bokbandshistoria utnyttjades bl.a. för redigering av professor Jorma Wallinkoskis monumentala verk Finlands Bokbin­darmästare 1514–1868 som utkom 1992.

JP verkade i 20 år som ordförande i Sällskapet Bokvännerna i Finland och utsågs till hedersordförande i Sällskapet år 2000. Han var också under flera år styrelsemedlem i Bibliofiilien Seura och huvudredaktör för tidskriften Bibliophilos. Hans bibliofila rykte i Norden och det övriga Europa ledde 1996 till medlemskap i den exklusiva föreningen Association International de Bibliophilie. Med Jarl Pousar har en kulturpersonlighet av format lämnat vår krets.

TAGE JAROLF