Rejström, Lars

f. 18.7.1921
d. 25.10.2009

Arkitekten Lars Rejström avled den 25 oktober 2009 efter ett långt och aktivt liv. Han var född år 1921 i en lokförarfamilj i Karis, gick de fem klasserna i Karis-Billnäs samskola och fortsatte sedan i Ekenäs gymnasium. Hans sista skolår avbröts av vinterkriget och likt andra på åttonde klassen blev han följande vår student utan examen.

Intervjuad för idag fem år sedan försökte han blottlägga drivkrafterna bakom sitt yrkesval. Uppväxt på Villagatan i trä-Karis och som elev till lärarpersonligheterna John Gardberg och Einar Öhman talade han ändå mest om sitt eget tidiga intresse för teckning. Efter varje besök hos någon kamrat ville han på millimeterpapper återge rumslösningarna på stället. Det var hans fascination.

Han deltog i skyddskårens arbete i Karis under vinterkriget. Under mellankrigstiden tänkte han ansöka om inträde till arkitekturlinjen vid Tekniska högskolan men innan fortsättningskriget bröt ut anmälde han sig som frivillig till luftvärnet. De följande fyra åren återfanns han i Hangö och på östfronten. Han genomgick officersskolan och blev fänrik. Hans batteri sändes till Lappland för att jaga tyskarna ur landet. Efter kriget befordrades han till löjtnant. Krigstidens minnen var levande.

Från Tekniska Högskolan i Helsingfors utexaminerades han till arkitekt år 1949. Det var ont om arkitekter och studierna hetsades på, vilket han nu beklagade. Årskurserna i slutet av 1940-talet fick inte resa men gavs inte heller chans till bredvidstudier i Ateneum eller till andra fördjupande humanistiska studier. Trots inspirerande och framstående lärare som Olli Pöyry, J.S. Sirén, Carolus Lindberg, Nils Erik Wickberg och Aarne Ervi kom han att sakna någonting väsentligt, en förlösning, som han uttryckte det, av själva kreativiteten. Den fria personlighetsutvecklingen borde ges svängrum när förutsättningarna är optimala, underströk han, i unga år och under utbildningstiden. Med erfarenhetens tyngd kritiserade han också skolningens försummelser i byggnadsekonomi, aktuella den dag som är. Inte minst för egenföretagare, vilket han så småningom blev. Ett slags testamente.

Lars Rejström arbetade på Hilding Ekelunds arkitektbyrå 1948-55. Från 1955 till 1961 jobbade han dels för egen byrå och dels för arktiektbyrå Jorma Järvi. Från 1961 ledde han Arkitektbyrå Lars Rejström. För det mesta hade kontoret tre till fem anställda, men under årens lopp jobbade där totalt ca 70 arkitekter, byggmästare och ritare.

Samtidigt som han ledde sitt eget kontor jobbade han under vissa perioder också som timlärare vid Tekniska läroverket och som expert på byggnadsfrågor vid Nylands svenska lantbrukssällskap. Från år 1990 började han stegvis överlåta ansvaret för byrån på arkitekt Joel Kyyrö och som 74-åring pensionerade han sig.

Arkitektbyrå Lars Rejström hade många planeringsprojekt i de västnyländska kommunerna. Hans första medverkan hos Hilding Ekelund var Lärkkulla kurscentrum i Karis och som sitt största uppdrag efter tiden med Ekelund nämnde han svenska högstadiet och gymnasiet, då finska samskolan, på samma ort.

Lars Rejström var under flera årtionden aktivt med i bl.a. Lions och i olika veteranorganisationer. Han höll under pensionsåren uppe konditionen, men under sitt sista levnadsår tog en obotlig sjukdom allt mer av krafterna. Han var dock klartänkt och strävsam in i det sista. Ännu för tio år sedan gav han råd till Karis församling vid omändringar i St Olofs begravningskapell. Nu är han jordfäst i detsamma vid en enkel ceremoni för de närmaste.

År 1947 gifte sig Lars Rejström med Rachel Siggberg, som han delade livet med till dess slut. På 1950-talet fick de tre barn i Helsingfors. Han sörjs nu närmast av änka, tre barn och sex barnbarn.

Torsten Bergman