Ringbom, Lars-Peter

f. 19.2.1929

d. 13.6.2009

Under högsommaren 2009 nådde oss budet om att Lars-Peter Ringbom, en av den finländska televisionens grundpelare, lämnat livet. Lars-Peter Ringbom föddes år 19.2.1929 i Åbo och blev år 1954 filosofie magister från Åbo Akademi.

Sin bana vid Rundradion började han som radioman på den svenska radioavdelningen år 1954. Där härskade en anda av vidsyn och otvungenhet, en ständigt pågående diskussion som är svår att föreställa sig i dagens kommersialiserade kultur­klimat. Det var en miljö där Lars-Peter Ringboms vida beläsenhet och klara analytiska förmåga kom väl till pass.

När den finlandssvenska televisionen i början av 1960-talet bröts ut till en egen självständig enhet, utsågs Lars-Peter Ringbom till att bygga upp verksamheten och lägga grunden till det som idag är FST. Han var också den första som redan år 1963 pläderade för en egen finlandssvensk TV-kanal. Mot Kustkanalen var han kritisk, han ansåg att en kanal som inte hade riksspridning skulle verka isolerande.

Lars-Peter Ringbom blev en av de bärande krafterna inom det nordiska tv-samarbetet. Han trivdes och uppskattades av sina nordiska kolleger som under public service televisionens blomstringstid på 70- och 80-talen var vittra, djupt bildade personer som såg TV-mediet som en folkbildande kultur- och samhällsfaktor och underhållningsprogrammen som incitament för andlig och emotionell stimulans.

År 1970 utsågs Lars-Peter Ringbom till programchef för TV1 med ansvar för kultur- och faktaprogrammen. Samtidigt blev han också ersättare för sin enhetsdirektör. När han flyttade över till den finska TV:n hade han med sig i bagaget en gedigen erfarenhet och en mycket vid kulturkännedom. De gav honom redskapen att utveckla verksamheten vid Rundradions grundbult TV1. Hans omfattade allmänbildning blev också ett utmärkt hjälpmedel för den allt viktigare importen av utländska program.

Lars-Peter var en vidsynt konservativ i ordets bästa bemärkelse. Han accepterade inga dolda politiska motiv i programmen men gav sitt oförbehållsamma stöd till kontroversiella, ifrågasättande program bara de var väl underbyggda. Under sin långa yrkesbana avvärjde Lars-Peter Ringbom bestämt de försök till manipulering både utifrån och internt som drabbade verksamheten. Till synes oberörd motstod han den press och de angrepp som riktades mot Rundradion och de enskilda programmen. Hans journalistiska integritet personifierade det bästa av public service-televisionens tradition.

På 70- och 80-talen var ett avancemang till Rundradions topp stängt för politiskt obundna personer. Det visste Lars-Peter Ringbom men för honom var oberoendet viktigare än karriären. Han var en yrkesman med stor auktoritet aktad och uppskattad av sina chefer och medarbetare.

Joan Edelmann, Sakari Kiuru


Foto: Hbl