Ringbom, Mårten

f. 14.6.1934
d. 18.5.2012

Mårten Ringbom lämnade jordelivet den 28 maj 2012 några veckor före sin 78-årsdag. Vi blev vänner i slutet av 1950-talet. Liberalismen förde oss samman och vänskapen bekräftades under 1960-talets samarbetsår i Finlands Svenska Författareförening. Aktuella frå­gor var upphovsrätten, avtalen med Rundradion och förlagen, ersätt­ningen för bibliotekens bokutlåning och det statliga stipendiesystemet. Mårten hade blick för väsentligheterna och var, både som sekreterare och viceordförande, en god förhandlare. Och stridbar när det gällde. Som ordförande var jag ibland tvungen att mildra några ord i hans utkast till skrivelser i förening­ens namn.

År 1963 gäll­de det att bekämpa regeringens förslag till omsättningsskatt på böcker. Helhjärtat deltog Mårten i ett demonstrationståg med riks­dagen som mål. Två år senare följde hädelseåtalet mot Hannu Salama för boken Midsommardansen.

Mårten skrev utkastet till en skrivelse till regeringen och riksdagsgrupperna. Jag ringde till dåvarande justititeministern J. O. Söderhjelm, som på några punkter tipsade oss om vad myndigheterna kunde tänkas acceptera. Den slutliga texten godkändes av Kirjailijaliitto, och i sin proposition följde rege­ringen i stort sett vårt förslag till lagändring. 

Mårten var medlem i statens litteraturkommission 1968–1973 och exempel på hans stora engagemang var även publikationen Författa­rens villkor i Norden, utgiven sistnämnda år. Och kronan på verket: Han skrev historiken till föreningens 50-årsjubileum 1969. 

Jag har önskat betona det ovannämnda eftersom han, för bekanta, vänner och allmänheten, säkert var mera känd för sina samhälls­- och kulturprogram i Rundradion 1976–1997 och för sitt långa medarbetarskap i Hufvudstadsbladet. Och före och under allt detta studerade han filosofi, debuterade med diktsamlingen Begrip (1961), blev fil. lic. 1963, översatte Aristoteles, var assistent i praktisk filosofi vid HU 1967–1976 samt vikarierande professor både vid Åbo Akademi och Jyväskylä universitet. Ytterligare exem­pel på hans mångsidighet: Han var 1966–1971 ordförande för Konstföreningen i Borgå och 1972–1981 medlem av statens pröv­ningsnämnd för värnpliktiga. 

Aristoteles var lärofadern och föremålet för Mårtens filosofie doktosrsavhandling 2002. Och Aristoteles citeras ofta i den intressanta, omdiskuterade boken Niccolo & Nikolaj (1999) i vilken Mårten skildrade våra s. k. ofärdsår under Nikolaj II i Macchiavellis per­spektiv. Fjolårets bok Från värdedjungeln blev Mårtens sista. En starkt personlig bok om moraliska värde­ringar i filosofins historia.  

Mårten var en samhällstillvänd filosof, han gillade livliga samtal och debatter. Hans humor kunde vara bitsk, men även då fanns glim­ten i ögat. Efter fyrtio års äktenskap förlorade han sin hustru Christina år 1997. Till deras söner Johan och Staffan med familjer och till de senaste årens livskamrat Marianne Groundstroem med familj går vännernas varma tankar och deltagande. 

Carl Fredrik Sandelin

--

Bild: Cata Portin