Rinne, Harry

f. 16.2.1902

d. 30.7.1965

Den 30 juli 1965 avled rektorn, fil.dr. Harry Albert Rinne, 63 år gammal. Han var född i Tavastehus den 16 februari 1902. Harry Rinne blev fil.kand. vid Åbo Akademi 1926. Efter några års verksamhet som korrespondent vid Pargas Kalkbergs ab blev han 1931 lärare i historia, kyrkhistoria och psykologi vid Björneborgs svenska samskola. Denna skola ägnade han sedan sin mannagärning.

Skolans rektor blev han år 1957. Han pensionerades 1965. En rad olika strävanden hade i Harry Rinne en pålitlig medarbetare. I yngre år var han aktiv idrottsman med särskild fallenhet för bowling och tennis. En tid verkade han som kårschef i scoutkåren Björneborgs riddargossar. Inom de svenska sammanslutningarna på orten var Harry Rinne en självklar kraft i ledningen, i Svenska klubben, i Svenska kulturfonden i Björneborg, i Björneborgs tidnings och tryckeri ab, m.fl. Han tillhörde direktionen för stadsbiblioteket. År 1953 doktorerade Rinne på en avhandling om trävaruhanteringen i Björneborgs distrikt 1856-1900.

Harry Rinne var kompanichef under kriget.