Riska, Rurik

En olyckshändehe ändade gymnastikläraren Rurik Riskas liv den 13 juli 1963. För anhöriga och vänner var det ofattbart att den glade Rurik var borta. En god människas liv släcktes grymt och brutalt. Rurik Riska vann vänner överallt där han rörde sig. Hans försynta ooh glada väsen gjorde honom gärna sedd i vänners krets. Hans godlynta humor var alltid en källa till glädje för omgivningen.
Rurik Riska föddes i Kannus den 2 februari 1904. År 1924 blev han student från Svenska Normallyceum och fyra år senare avlade han gymnastiklärarexamen. Han tog pedagogieexamen 1929 och genomgick därefter en kurs i utbildning för lärare i träslöjd. I mer än trettio år var han gymnastik- och slöjdlärare vid Läroverket för gossar ooh flickor, samt en längre tid lärare i gymnastik vid Kronohagens folkskola och i hälsolära vid AftonLäroverket i Helsingfors.
Rurik Riska älskade att röra sig ute i det fria. Somrarna tillbringade han i sina fäders bygd, Kronoby, i stugan på Gåsön. Där var fiske och vistelse på sjön något av det bästa livet kunde bjuda honom. I yngre är var han en ivrig kanotsportare och under hela sitt liiv var han en synnerligen intresserad tennisspelare.
Rurik Riska hade också egenskaper som gjorde honom skickad till en idealisk föreningsmänniska. För honom var det inte ett offer än arbeta till förmån för en förenings strävanden utan en glädje. Därtill kom hans djupa ansvarskänsla för den förening han tillhörde. Inom Brage gjorde Rurik Rika en stark och bestående insats. I över tre decennier tillhörde han Brages kör. Hans plats i basen var aldrig tom och hans sonora stämma var en stor tillgång för kören. Han var länge sekreterare i körens arbetsutskott och de senare åren satt han i föreningens styrelse.
Han var även en framstående amatörskådespelare och gjorde flera uppmärksammade roller inom BrageDramaten. Rurik Riska strävade aldrig efter att synas, utan utförde sin uppgift hängivet och samvetsgrant, driven av plikt och intresse. Han efterlämnar minnet av en sympatisk och gedigen männis·ka, en god och avhållen lärare och icke minst, en trofast vän och kamrat.

E. J-n.