Romantschuk, Åke

f. 7.6.1915

d. 2.1.2003

Åke Romantschuk avled den 2.1.2003 i Helsingfors där han föddes den 7.6.1915.

Åke Romantschuk arbetade, efter skolgång i Lärkan, hela sitt yrkesverksamma liv inom affärslivet. Han anställdes 1935 som fjärde medarbetare i det nygrundade företag som skulle bli Sarlinbolagen. Under de första åren skötte han många olika uppdrag, bl.a. inköp och logistik, senare verkade han som reklamchef under många år och under de sista tio åren fram till pensioneringen 1980 var han chef för en importavdelning för industriprodukter. Vid sidan av sina ordinarie uppgifter skötte han specialuppdrag och deltog aktivt i arbetet för personalens årsfester, personalföreningen, personaltidningen o.s.v. Under vinterkriget deltog han som plutonchef i striderna vid bl.a. Björkö och Teikarsaari i Viborgska viken. Fortsättningskriget inleddes för hans del på Hangöfronten, varifrån han flyttades till Svir. I krigets slutskede deltog han i avvärjningsstriderna, först vid Svirbrohuvudet, senare vid Juustila och Näätälä på Karelska näset. Han hemförlovades som kapten.

Åke Romantschuk var under hela sitt liv en skicklig och intresserad tecknare. Det behövdes i reklamchefsjobbet men också under fritiden och mången teckning har publicerats. Han skrev också gärna, reportage, ledare och t.o.m. sagor. Efter sin pensionering skrev han en gedigen historik över Sarlinbolagen. Historiken publicerades i samband med bolagens 50-årsjubileum 1982.

I sin ungdom var han en aktiv idrottsman, scout och scoutledare. Han var kårchef i Spanarna då han valdes till scoutchef och ordförande i Finlands svenska scoutförbund 1958. Som scoutchef kunde han göra en insats inte bara för den finlandssvenska scoutingen utan för hela scoutrörelsen i Finland. Han introducerade en ny ledarstil och kunde inspirera sitt förbund till ett förnyelsearbete som innebar att idéer föddes och medlemssiffran steg. Man kan säga att den finlandssvenska scoutingen ännu i dag verkar enligt då uppdragna linjer och kanske just därför är en av våra största ungdomsorganisationer. Han belönades med silvervargen, scoutrörelsens högsta utmärkelse.

Scoutingen och idrottsrörelsen gav också ”Roma” många uppdrag på senare tid. Han vidtalades för internationella och krävande projekt och kunde på så sätt fortsättningsvis arbeta för ungdomen.

”Farbror Åke” blev han för hela Svenskfinland som ledare för det populära barnprogrammet Lekstugan. Lekstugan blev snabbt ett familjeprogram för stora och små då det i direktsändning från en fullsatt Hanken sändes i radion i slutet av 50-talet och början av 60-talet. Små amatörer och våra främsta professionella uppträdde under Farbror Åkes ledning och mången nu gråhårig kommer ihåg hur viktigt det var att hemma eller i Hanken delta i den jättestora Skrammelorkestern.

Efter aktiv fronttjänst under våra krig ville han göra en insats för sina veteranbröder och åtog sig jobbet som kontaktman och arrangör av möten, resor och fester. Med sin insats kunde han bidra till att veteranernas sak sköttes om och detta viktiga arbete ville han fortsätta med till hög ålder. Hans veteranbröder i JR 24 uppskattar hans engagemang, vilket mycket bidrog till den goda sammanhållning som råder.

Åke Romantschuk var aktiv inom Odd Fellow-rörelsen, där han också kom att inneha viktiga och krävande uppdrag. Han ville alltid göra sitt bästa – och sedan lite till. Med helhetens väl och den enskilda individens bästa för ögonen ville han utföra den uppgift han åtagit sig så bra som möjligt. Det betydde att han var tvungen att organisera sig effektivt för att det utom ett ansvarsfullt jobb och många uppdrag vid sidan om, också skulle bli tid över för familjen, sommarparadiset i Pellinge, kultur i många former, många vänner och ett stort intresse för hemstaden.

Åke Romantschuk saknas av hustru, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och många vänner.

Henrik Ingelius