Roos, John

Den 18 april 1972 avled filosofie doktorn, professor John Erik Roos, Helsingfors, i en ålder av 78 år. Han var född den 25 maj 1893 i Viborg. 

Efter studentexamen 1910 inriktade Roos sina studier på historiens forskningsfält. Efter kandidatexamen 1915 vann han anställning vid riksarkivet, där han 1952 blev arkivråd och chef för forskningsavdelningen. Han pensionerades 1960.

Som historiker har Roos framträtt med en rad förtjänstfulla arbeten som belyser olika sidor av vårt lands äldre historia. Hans doktorsavhandling 1933 gällde uppkomsten av Finlands militärboställen under indelningsverkets nyorganisation 1682-1700, och utgjorde ett banbrytande arbete som lagt grund för den senare forskningen inom samma område. Av stort värde är hans omsorgsfulla utgåvor av Finlands silverskatteregister 1571, Johan Stiernhööks åländska domböcker, Ivar Flemings jordebok och domboken för Nedre Satakunda 1550-1552. Haga köpingshistoria skildrar uppkomsten av ett villasamhälle utanför Helsingfors, dess utveckling till köping och dess slutliga avveckling och assimilering med storstaden Helsingfors.

Som forskare och människa vann Roos respekt och uppskattning.