Rosas, Ivar

F. 22.8.1901

D. 10.4.1992

 

Framlidna häradsdomaren Ivar Matias Rosas, död 10.4.1992, var en flitig brukare av det talade och skrivna ordet. I sina många tal använde han gärna lyriska uttryck, begrepp som fosterland och hembygd ingick ofta. På sin ålderdom utgav han på eget förlag nen samling av sina många tal. 

Ivar Rosas föddes den 22.8.1901. Han hade förmånen att hela sitt långa liv få bo och verka på sin hemgård Rosas i Harsböle . Han växte upp som en medlem i en stor syskonskara på elva barn. Under åren utvecklade han många och djupa rötter i sin kära hembygd. 

Det kändes påfallande tryggt i hans sällskap. Han hade en utpräglad maskulin utstrålning, tanken var logisk och klar, i framträdandena fanns det tyngd och saklighet. Fosterlandet var för honom ett mycket levande begrepp. Han upplevde både frihetskriget, vinterkriget och fortsättningskriget och deltog med stort intresse I veteranrörelsen.

Idealisten Ivar Rosas hade många kultur- och samhällsintressen. I unga år spelade han med i stråkorkestrar, han var tiotals år aktiv manssångare, djup andra bas. Hembyns skola och ungdomsförening, flera kommunala nämnder, kommunfullmäktige och kyrkorådet, Labby sågandelslag, FBK,telefonföreningen med flera organisationer ägnade han mångåriga intressen med framträdande förtroendeuppdrag.Hans kapacitet utnyttjades också med uppdrag inom folktinget, i häradsrätten, i förvaltningsråden för Försäkringsbolaget Svensk-Finland och Kymmenedalens El Ab och som principal i Sparbanken för Östra Nyland. I över 25 år var han styrelsemedlem i Frihetskrigarnas vårdstiftelse i Lovisanejden. Han var stiftande medlem av producentavdelningen I Lappträsk och av Östra Nylands ortsförbund av NSP och mångårig styrelsemedlem i Nylands svenska lantbruksproducentförbund. 

Östra Nylands folkhögskola kände han en speciell värme för, "mitt andra hem". Han var mångårig medlem I skolans direktion och dess hedersledamot. 

År 1988 belönades Ivar Rosas med SFV:s pris till folkbildningens trotjänare. 

Signaturen I.R. var en flitig skribent i tidningen Östra Nylands spalter. Otaliga var bl.a. hans nekrologer som stiliserades med personlig värme. Han förunnades ett långt och rikt liv. Ännu på sin 90-årsdag den 22 augusti 1991 hade den myndiga stämman sin fulla bärkaft i kretsen av en stor skaram släkt och vänner.

Ivar Rosas citerade ofta skalder I sina inlägg. I griftetalet till en frände till honom sades det: "Det känns som hade ett mastträd fallit i vår bygd".

Detta stämmer in också på odalmannenm Ivar Rosas.

 

HELGE ROSAS