Rosengren, Volmar

Under påskhelgen fick vi sorgebudskapet om att vår kära vän, biologen Volmar Rosengren hade lämnat oss. Han dog på påskaftonens morgon i sitt hem i Borgå efter en kort sjukdom. Volmar var född 19.11.1934 i Lappfjärd och skrev studenten från Kristinestads samlyceum 1952.

Naturen var Volmars stora intresse från pojkåren, och följdriktigt började han studera biologi i Helsingfors. En tid var han assistent i zoologi vid universitetet. Volmar var en hängiven ornitolog. Lappfjärdsflugsnapparna var hans specialitet inom ornitologin. De data han samlade in under decennier förblir unikt i sitt slag.

Då Volmar sommaren 1960 var assistent på Tvärminne zoologiska station träffade han Anita, som blev hans levnadspartner i vått och torrt. Biologparet Rosengren hade kunnat slå sig in på forskarbanan. De valde (till vår glädje) lärarbanan och flyttade i augusti 1968 till Borgå.

Volmars pedagogiska metoder i klass minns alla lyceister med glädje; ”opp och hoppa gossar” blev snarast en slogan för Volmars aktiva attityd till sitt jobb och sitt liv.

Volmar och Anita hade från början insett att biologi inte är ett ämne som enbart kan läras ut från katedern. De tog skolklasserna ut i närmiljön på biologitimmarna. Biotoperna på Jonasbacken, Maren, Ruskis och Kokon blev väl bekanta för eleverna.

Men det räckte inte. Det fanns en beställning på en mera aktiv biologiundervisning. Naturvetarklubben grundades år 1970. Där gjorde Volmar och Anita ett livsverk för vilket vi alla kommer att minnas dem med stor glädje och tacksamhet.

Den första vårexkursionen gjordes till Fagervik i Ingå, och på hösten inleddes Porkalatraditionen med en fågelexkursion varje sista lördag i september. Snart togs steget över riksgränsen med den första Ölandsexkursionen 1974. Denna exkursion blev en vändpunkt i Naturvetarklubbens verksamhet. Vårexkursioner ställdes sedan till Grönland i väster och Sibirien i öster och till otaliga intressanta ställen däremellan. Den sista längre vårexkursionen, då vi hade glädje att åtnjuta Volmars expertis, var Ölandsexkursionen i maj 2010. Genom radioprogrammet Djur och Natur blev Volmar och Anita kända radiopratare i hela Svenskfinland. Under många år var de dessutom omtyckta föredragshållare.

Men Volmar var inte bara naturvetaren med en häpnadsväckande kunskap på alla områden inom biologi och geografi. Hans aktiva och positiva attityd fanns alltid där, och vi minns honom som en varm och humoristisk människa. Volmar var klok och hade god människokännedom. Det var lätt att prata med Volmar om det mesta. Han hade förmågan att meddela sitt budskap lättsamt och jovialiskt med glimten i ögat. För många av oss kom Volmars visdom att vara till stor nytta. Volmar gjorde sin sista exkursion till Cap Verde i mars. Tillsammans med Anita gjorde han exkursioner in i det sista. Det är med sorg vi lämnar Volmars sällskap. För oss har det varit ett stort privilegium att ha honom som vår sanna vän. De minnen vi har av honom är många, och bevarade i våra hjärtan.

Naturvetarklubben