Salutskij, Gideon

Karikatyrjournalisten gjorde sin karriär i Sverige

Tecknaren av Dagens Bild på sidorna av Dagens Industri, konstnär Gideon Salutskij har avlidit den 16 augusti 2013 i Stockholm efter en långvarig sjukdom. Han föddes den 5 juli 1931 i Helsingfors.

Gideon Salutskij är en av de namnkunniga finska svensspråkiga journalister som flyttade över till Sverige och gjorde sin karriär här. Bland dem tillhör bl.a. skaparen av Expressen Carl Adam Nycop, grundaren av Veckans affärer och ett antal andra specialtidningar Erik Westerberg och kunniga reportrar som Bill Hancock och Olle Leino.

Den judiska handlarsläkten från Gideon Salutskijs fars sida hade flyttat från Ryssland till Åbo i Finland år 1872, hantverkarsläkten från moders sida lite senare. Från Åbo flyttade släkten till Helsingfors där också Gideon Salutskij föddes. Efter läroverket studerade han på Försäljnings- och reklamskolan i Helsingfors och både på Konstfacket och Anders Beckmans konstskola i Stockholm och till slut en kort period på Ateneum i Finland.
Efter att ha jobbat som dekoratör på finska Kooperativa OTK anställdes han vid Finlands då största tidskriftsförlag Yhtyneet Kuvalehdet och dess layoutavdelning år 1956. Främst skötte Salutskij layout för den dåtida största veckotidningen Seura men också gjorde han illustrationer till noveller och följetonger för förlagets veckotidningar, förutom Seura, för Kuva-Posti. Hans genre som karikatyrbetonade tecknare kom fram redan då.

Kännetecknande för dåtida Finland och dess huvudstad var en stor bostadsbrist. Också den unga familjen Salutskij med små barn var i behov av en större bostad. För att få lån från banken skulle en garanti ha behövts från arbetsgivaren. Ledningen av Yhtyneet Kuvalehdet dock kom inte med, och så uppstod det ett snabbt beslut år 1966 att flytta till Sverige, där hans föräldrar redan bodde sedan några år. Salutskij fick arbete hos Bonnier – då hette veckotidningsdelen Åhlén & Åkerlunds. Han började som layoutare och tecknare på Veckans affärer.
Efter en kort period på Teknikens Värld och Fib-Aktuellt kom han tillbaka till Veckans affärer år 1973. Till Dagens Industri övergick han år 1981. Medan Dagens Industri etablerade sig i de forna sovjetblockens länder och lanserade sin systertidning bl.a. i Tallinn, Riga och Budapest, var det Salutskij som fick ett uppdrag att lära på plats principerna av tidningens layout för de lokala redaktionerna. Efter finska A-lehdet Oy och Bonnier gjorde ett beslut att lansera en ny affärstidning Fakta i Finland i början av 1980-talet, skickades Gideon Salutskij av Bonnier med Finlandsbåten på fredagarna till sitt gamla hemland. Han skapade layouten för den nya tidningen under sina veckoslutresor.

Dagens Industrins Dagens Bild blev hans uppdrag fr.o.m. år 1991. Den gav publicitet också för tecknaren själv. Varje morgon gladde Gideon tidningens läsekrets eller förargade den – beroende på modet av läsaren eller tittaren. Redan vid klockan fem på morgonen hade han hämtat morgontidningarna hemma från ytterdörren, läst dem och sökt aktuella motiv för dagens tekning. Redan klockan 8 väntade ett par alternativ på chefredaktörens bord. Det som blev vald ritade han färdigt snabbt.

Dagens Bild blev mycket populär en också bland finska företagsledare och politiker. Gideon är ”både elak och snäll och allt som oftast genial”, skrev DI:s chefredaktör Hasse Olsson vid Gideons pensionering i slutet av förra århundradet. ”Han var gudabenådade tecknare och porträttör.”

Eero Sauri
Skribenten är förlagsdirektör emeritus och Gideon Salutskijs vän och kollega under flera årtionden.