Selén, Göran

f. 5.8.1931

d. 10.2.2011

En av Borgånejdens stora kulturpersonligheter har gått ur tiden. Göran Seléns livslåga släcktes natten mot måndagen den 10 januari 2011. Han har svingat sin sista taktpinne. Den sista historiken är skriven. Föreläsningarna är hållna. Stämman har tystnat. Men skuggan finns kvar.

Göran Selén hade en anspråkslös framtoning. Förgäves letar man efter uppgifter om honom på nätet. Inte heller finns han i Borgå stadsbiblioteks författardatabas. Det lär bero på att han aldrig blev tillfrågad. Och om han eventuellt blev det, så ansåg han att hans meriter var alltför ringa. Det är en paradox att det knappast finns någon information om den grå eminensen som med fog har kallats för Borgås mesta lokalhistoriker. Försök inte fånga mig, jag är ju en fjäril.

Ett levande uppslagsverk var Göran Selén. Det hände sig att han kunde få dagliga förfrågningar från press och radio om de mest olika företeelser. Göran blev aldrig svarslös. För att kunna ge de exakta uppgifterna gjorde han noggranna forskningar. Det var något som satt i ryggmärgen hos honom allt från hans tid som redaktör på Borgåbladet under tidigt 1960-tal. Beträffande uppgifter på Internet ska man förhålla sig skeptiskt, brukade Göran säga. Det som finns på nätet är inte alltid med sanningen och de historiska fakta överensstämmande.

Göran föddes den 5 augusti 1931 i Hindhår. Hans far Edvin Selén var folkskollärare. Genom sin mor, Ingeborg Brandt, var Göran släkt med Albert Edelfelt. I Hindhår kunde Göran som barn se tågen komma och gå. Tågen återkom stort när Göran fyllde 60 år. Då hade hans vänner ordnat en resa med tåg från Borgå till Norrveckoski för alla hugade. Det blev över hundra personer som ville uppvakta jubilaren. 70-års dagen firades med en konsert på Solhälla med Göran som dirigent. Ett minne för livet!

År 1941, mitt under brinnande krig, inskrevs Göran i Borgå lyceum. Han blev student 1949 och filosofie magister med historia som huvudämne 1959. Han var timlärare i Folkhälsans hemvårdsskola 1961-1987. Under åren 1963-1973 var han lärare i Borgå Folkhögskola och från år 1972 fram till början av innevarande århundrade föreläsare och timlärare vid Borgå medborgarinstitut. Forskandet, skrivandet, musiken och familjen var ledstjärnorna i Görans liv. Nulla dies sine linea Inte en dag utan en rad, var ett motto för honom. Hans sisyfusarbete var historiken, Borgå socken genom tiderna, i två välmatade band omfattande över 1200 sidor. Att han kunde ro det projektet i land utan tillgång till modern teknik är en gåta. Betecknande för Göran var att han livet igenom skrev det första utkastet för hand för att få den rätta känslan. Efter det tog han till skrivmaskinen, med allt vad det innebär av mödosamt rättande och korrigeringar och uppgörandet av digra personförteckningar. Det dröjde länge innan Göran blev du med datorn. Under årens lopp skrev han otaliga historiker över olika föreningar och institutioner. Några exempel är Borgånejdens sång- och musikförbund 1919-1969, Manskörssången i Borgå, Kyrkomusiken i Borgå, Samhället vi lever i, Johannisberg – Borgå stads åldringshem, Näsebackens begravningsplats 200 år, Hemvårdare i 50 år, Borgå folkhögskola 100 år, Teater i Borgå, Borgå domkyrka och Lilla kyrkan, Orkestermusiken i Borgå, Brandskyddet i Borgåbygden, Runebergskören BSB 1923-1998, Londböle, en by på Vessölandet och Skyddskår och Lotta Svärd i Borgåbygden.

Utöver detta har han skrivit otaliga osignerade texter, teaterpjäser och musikkompositioner. Görans sista publikation blev Gammaldags Bröllop i Östnyland.

Musiken betydde mycket för Göran och i synnerhet körsången. Han var aktiv i det musikaliska livet i Borgå bland annat som dirigent för Sylviakören och Linsénkören.

Göran Selén var en boren föreningsmänniska. Uppdragen blev många inom olika sektorer både inom kyrkliga organ och inom amatörteaterverksamheten. Otaliga var de förtroendeuppdrag Göran Selén beklädde. En av de centrala posterna för honom var det mångåriga ordförandeskapet för Styrelsen för vården av J. L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling. De må vara en händelse som ser ut som en tanke att Göran under sina sista år bodde med sin hustru i ett nybyggt trähus i hägnet av Frosteruska gården inrymmande Walter Runebergs skulptursamling med makarna Runebergs hem som granne.

År 1998 fick Göran Selén Borgå stads kulturpris. År 2006 förlänades han titeln hembygdsråd. Enligt många var på tiden. Med treklangen i Borgå domkyrkas klockor som grund har Göran gjort ett musikarrangemang. Nu har klockorna kallat på Göran Selén. Efterklangen tonar alltjämt.

Benita Ahlnäs