Selenius, Gunhild

f. 29.6.1920

d. 6.9.2003

Pensionerade bibliotekarien och guiden Gunhild Ingeborg Selenius avled den 6 september 2003 efter en långvarig sjukdom. Hon var född Lindström och var äldst av en skara på fem syskon i ett småbrukarhem i Kyrkslätt.

Vid krigsslutet var familjen tvungen att flytta från hemmet som låg i Porkala. Under kriget hade Gunhild någon lottauppgift men det var dock tiden på Finns folkhögskola som blev livsavgörande för henne. Hon träffade där läraren, agronom Hjalmar Selenius (född 1898 i Tenala) som hon gifte sig med. Han arbetade på Finns folkhögskola från 1928 till 1949 då han tillträdde en tjänst på Lantmannaskolan på Åland. Makarna har sönerna Per-Olof och Sven.

Gunhild var en alltigenom positiv och utåtriktad person, intresserad av allt mellan himmel och jord. I sin ungdom hade hon utbildat sig till barnsköterska och ställde ofta upp som ”barnpiga” vid tillfälliga behov. På Lantmannaskolan fick hon många gånger fungera som mamma för pojkarna.

Gunhild engagerade sig i martharörelsen och var med vid bildandet av bl.a. Björsby. Hon tillhörde dessutom otaliga andra föreningar: Folkhälsan, Röda korset, Reumaföreningen, Nykterhets­för­bun­det, Biblioteks- och Litteraturföreningen samt Allsvensk samling på Åland. Guideklubben var hon med och startade och redan på 1960-talet började hon guida finska skolelever. Överallt ställde hon upp frivilligt, hon sålde lotter och tusentals Unicef-kort.

Litteratur var Gunhilds största intresse, hon slukade böcker och hade också förmågan att berätta om dem. Hon var en fängslande, humoristisk berättare och omtyckt bibliotekarie vid De gamlas hem i över 30 år. Om någon åldring önskade läsa en speciell bok åkte hon genast till stan efter den. Vilken service.

Tack vare sina språkkunskaper blev hon en flitigt anlitad turistguide så länge hon orkade. Hon presenterade Åland på ett lätt­fattligt och humoristiskt sätt, det var ingen stel innanläsning. Det gjorde henne otroligt populär. Själv stimulerades hon av alla nya bekantskaper.

Hjalmar dog 1973 och som änka reste Gunhild ofta utomlands till olika resmål och började även berätta om dem. Gunhild hade många vänner, hon var den vänliga själen som aldrig klagade. Hon hade förmågan att vända allt till det bästa. Hennes stora beredvillighet att ställa upp och hjälpa andra kommer vi att minnas.

Gunhild Selenius var född 29 juni 1920 och blev 83 år.

Vänner genom

BORGHILL LINDHOLM

-

Foto: Tidningen Åland/Inga-Britt Wiktorsson