Sevón, Enzio

Enzio Sevón avled den 31.3.1998 i Grankulla. Han blev 91 år.

Han kallades ibland Finlands främsta sportjournalist. Många skulle gärna tillägga "genom tiderna". Den 1 juli 1934 dök signaturen Kim upp i Hufvudstadsbladets sportspalter. Då var diplomekonomen anställd efter diverse notisskrivande och gesällprovet, ett landskampsreferat I fotboll. Ett år senare var han sportchef.

Radion blev ett bekant medium för Sevón redan på 30-talet och under kriget gjorde han frontreportage för radion. På tröskeln till OS i Helsingfors1952 köptes Sevón över till Rundradion och det råder inget tvivel om att han inte bara räddade, utan gjorde en succe av det olympiska radioreportaget på svenska.

När Sevón 1962 som den första sportjournalisten fick det finlandssvenska publicistpriset hette det i motiveringen: 

"Under sina år som sportchef vid Hbl gjorde han en i många avseenden banbrytande insats på sportjoumalistikens område. Efter sin övergång tillRundradion har han utfört en reportagegärning som på goda grunder kan kallas tungt vägande och höjt det finlandssvenska idrottsreportaget i radion till modem nivå."

Kim var till sin läggning optimistisk och entusiastisk, men också temperamentsfull och orädd. Han utvecklades till en måttfull och framsyntopinionsbildare, kanske allra mest i fackorganet SportPressen vars huvudredaktör och ledarskribent han var under många år, också som folkpensionär. 

Under radioåren blev det en hel del annat än idrott för Sevón, som bl.a. refererade drottning Elizabeths kröning i London och hade hand om sjömansradion under en längre tid. Studentsången i Kajsaniemi refererade han ännu efter sin pensionering 1971.

Det är inte troligt att Kim funnit sin överman som sportjournalist, men det är alldeles säkert att han inte gjort det som speaker. När Finland 1971arrangerade Europamästerskapen i friidrott var han given chefsspeaker och efter det fick Stafettkarnevalspubliken ännu i många år njuta av hans sonora stämma och vårdade språk.

Grankullabon Sevón gjorde sin största klubbledarinsats i Helsingfors IFK. Gamlakarleby IF (genom sommarstället) var en annan förening hankände varmt för. Han var på 50-talet ordförande i Finlands svenska skidförbund. Han var Finlands första medlem av Internationellasportjournalistförbundets styrelse, han var ordförande i Finlands sportjoumalisters förbund och kallades 1955 till förbundets hedersordförande. 

När det gäller idrott var Enzio Sevón idealist, aldrig chauvinist. Som sportjournalist bildade han skola och ett av hans råd var: Ingen uppgift är så obetydlig att den inte kräver koncentration och insikter.

 

GÖRAN WALLEN