Sidbäck, Börje

Pensionerade journalisten och lokalhistorikern Börje Sidbäck avled lördagen den 13 augusti 2016 i Närpes, bruten av en svår sjukdom.

Börje Sidbäck tjänstgjorde som journalist vid ett flertal tidningar. Åren 1963-1995 fungerade han som redaktör vid Vasabladets redaktion i Närpes med bevakning av hela Syd-Österbotten. Till Vasabladet kom han via Jakobstads Tidning (1952), Österbottningen (1953-1955), Svenska nykterhetsbyrån i Vasa och Hufvudstadsbladet (1961-1963).
I Syd-Österbotten kom han också att ansvara för otaliga lokalhistoriska dokumentationsprojekt. Han ledde samtidigt ett stort antal hembygdsforskarkurser, oftast i Medborgarinstitutets regi. Det arbetet resulterade i en mängd böcker; Börje Sidbäck har skrivit, redigerat eller medverkat i åtminstone 70 böcker. Senaste vår, i samband med att hans sista bok gavs ut, fick han ta emot Svenska kulturfondens Frans Henriksson-pris på tiotusen euro.

Han var under åren en aktiv skribent i Finlands svenska hembygdsförbunds tidning Hembygden och bidrog ofta med artiklar av historisk karaktär. Han skrev om olika händelser i gången tid och berättade om säregna personers liv och verksamhet. Eftersom han var en så aktiv hembygdsforskare och lokalhistoriker i Syd-Österbotten och speciellt i Närpes, kunde han ösa ur många källor då han skrev sina välformulerade artiklar. Vid korrekturläsningen hittades aldrig minsta lilla språk- eller skrivfel. Många gånger sände han på eget initiativ in artiklar till Hembygden men han ställde också alltid upp om jag någon gång behövde ett speciellt inslag i tidningen.

I tillägg till Hembygden redigerade och medarbetade han i ett flertal andra tidskrifter, som Fredsposten, Samarbete och Landsbygdens Folk. Vid de finlandssvenska museidagarna i Närpes i september 2015 erhöll han Hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver som tack för förtjänstfullt arbete. Han erhöll SFV:s Hagforsmedalj år 2003.

Tom Sandström
Redaktör, HembygdenFoto: Mona Söderman