Sirén, Albin

F. 21.9.1917

D. 17.2.1993

 

Albin Mathias Siren, förre bonden på Södergårds i Ringsböle på Åland, avled den 17 februari 1993. Han var född I Geta och son till en skutskeppare som han byggde skutor och seglade med. 1937 köpte fadern Södergärds och Albin gick i Lantmannaskolan. Där tog han verkligen vara på kunskaperna och blev en skicklig och intresserad jordbrukare när han som relativt ung fick överta gärden. Skogen var i det närmaste uthuggen men Albin planterade och gallrade och skötte den efter alla konstens regler. Många exkursioner gjordes på Södergärds ägor.

Också den kulturella odlingen intresserade Albin sig för. Han tillhörde både kulturella och jordbruksfackliga organisationer. Byalaget Ringsböle-Gölby, som han var med och startade och vars ordförande han var i många är, gjorde många kulturella insatser. Han var också med i Stormskärs Maja-filmen och gjorde en fin rolltolkning av en gubbe som han fick beröm för. 

Albin Sirens största insats blev det gårdsmuseum han skapade på sin gärd. Tidigt började han samla på bruksföremål, samlingarna växte så han var tvungen att bygga ett stort hus för det. Där kan man fä se gamla redskap, traktorer m.m. Utan bidrag har han skapat det som sedan blev en turistattraktion och som han tänkte ha som pensionärssyssla att guida. Han satte ifrån sig jordbruket tidigt ät sonen, liksom han själv fått börja i unga är. Tyvärr drabbades han av hjärnblödning som gjorde honom rullstolsbunden i flera är så det blev inte så mycket förevisande av museet som han så gärna berättade om för barn och ungdom. 

Albin var en sällsynt positiv människa som generöst delade med sig av sitt kunnande och sin förnöjsamhet. Red. Maj-Len Lindholm skrev i Nya Åland: "Albins minne blir länge levande. Han hade alltid tid med en pratstund med alla, från småpojkar till ungdom och äldre. Han var alltid glad, säg ingenting omöjligt, var humoristisk och klurig. Han hade också förmågan att visa andra sin uppskattning."

Han erhöll Landskapets kulturpris och hedrades som Jomala kommuns kulturperson, men vi som kände honom vet, att hans kulturgärning knappast uppskattats som den är värd.

Albin Siren var född den 21 september 1917.

 

BORGHILL LINDHOLM