Sirén, Sven

F. 27,10.1913

D. 3.5.2001

 

Fil.mag, Sven Sigurd Johannes Sirén avled efter en längre tids sjukdom den 3 maj 2001 i Helsingfors. Han föddes i Elimä den 27 oktober 1913, men då familjen flyttade till Lappträsk, kom han att identifiera sig med bygden där. 

Han blev student från Lovisa gymnasium 1934, fil.mag. från Helsingfors universitet med historia som huvudämne. 

Sirén hade många intressen, men kom I hög grad att stå i det skrivna ordets tjänst. Han var redaktionssekreterare vid Västra Nyland på 1940-talet, handelsredaktör vid Hbl 1947-51. Han verkade som huvudredaktör för Försäkringstidningen 1952-63 och för Gillebladet 1948-76. I försäkringsbranschen kom han med 1951. Han var biträdande direktör vid Ömsesidiga försäkringsbolaget Sampsa 1963-65 och VD for Östra Nylandsbrandstodsförening 1965-79.

Han skrev flera historiker, Fiskars 300 år, Finska brandstodsföreningen 75 år, Handelsgillet i Helsingfors 1857-1982 och Lovisa svenskalärdomsskolas elevförbund 50 år och medverkade i Lappträsk Hembygdsförenings Glimtar från musiklivet i Lappträsk. Sirén kallades till hedersmedlem i Helsingfors Handelsgille. 

Hans stora särintressen var sång och musik. På 1930-talet spelade han i Ingermansby- Rudom stråkorkester, senare också i andra stråkorkestrar. Sirén var också medlem i Svenska Sångare i Helsingfors.

Som pensionär höll han ofta kontakt med Lappträsk och musiklivet samt hembygdsarbetet där. Idealisten Sven Sirén med sitt lugna och sakligauppträdande uppskattades varmt i vänkretsen.

 

HELGE ROSAS