Sjöblom, Carl

F. 10.8.1909

D. 5.3.1996

 

Museimannen, pensionerade hotelldirektören, kulturaktivisten Carl August Rafael Sjöblom har avlidit. Sitt livsverk utförde Carl Sjöblom i hemstaden Kristinestad. I årtionden var han direktör för det släktägda mstadshotellet. Hotelldirektör blev Carl Sjöblom redan före krigen då hans moster insjuknade. Carl Sjöblom avbröt då sina studier vid Tekniska högskolan och återvände till hemstaden för att ta hand om hotellrörelsen. 

Under vinter- och fortsättningskriget tjänstgjorde Carl Sjöblom vid fronten. I fortsättningskriget fanns han med som chef för stabskompaniet vid det legendomspunna regementet JR 61. Sextioettans mannar hörde till dem som stoppade den ryska offensiven vid Tienhaara utanför Viborg på sommaren 1944.

Efter krigen återvände Carl Sjöblom hem till Kristinestad där han sedan engagerade sig i hembygdsarbetet kring Lebellska köpmansgården. Intendent för köpmansgården blev han 1948 och det muppdraget skötte han fram till sin död den 5 mars 1996. Lebellska köpmansgården utvecklades småningom till en av de mest representativa köpmansgårdarna i vårt land. Arbetet med att samla gamla föremål till köpmans gården var inte alla gånger särskilt enkelt.

Bland mina personliga minnen finns en bilfärd i Tjöck på 1970-talet då Calle plötsligt tvärbromsar och svänger in på en gårdsplan vid en gammal bondgård. 

- Kom med nu, säger Calle och knackar på.

Inne i stugan sitter en äldre ensam kvinna. 

- Vad skall du ha för spisen, frågar Calle.

- Inte säljer jag den, svarar kvinnan.

En stund står Calle och envisas med kvinnan, han vill köpa spisen. Något personligt intresse har han inte, men den nvackra handsmidda antika gjutjärnsstången som stöder upp ena hörnet av den öppna mgammaldags köksspisen ville han köpa för att placera den i en likadan köksspis vid Lebellska köpmansgården. 

Då vi en stund senare sitter i bilen och åker vidare säger Calle med ett leende. 

- Jag brukar då och då stanna här för att göra ett försök, kanske hon en dag är villig att sälja.

Carl Sjöblom arbetade seriöst, entusiastiskt och långsiktigt med sitt skötebarn Lebellska köpmansgården.

Vid sidan av detta var Carl Sjöblom också politiskt aktiv. I hemstadens fullmäktige msatt han i flera perioder som representant för Svenska folkpartiet. Han deltog också I mförsamlingens arbete som förtroendevald. Så länge det privata åldringshemmet De gamlas hem verkade satt han med i hemmets direktion. 

På 1970-talet gjorde Carl Sjöblom ocksåm en betydande donation till Svenska kulturfonden. Om några år då det förflutit trettio år sedan donationen kommer den fond Carl Sjöblom grundade att aktiveras och avkastningen skall enligt stadgarna delas ut för kulturella ändamål i Kristinestad. 

Carl Sjöblom föddes den 10 augusti 1909 och han avled den 5 mars 1996.

 

RALF SUNDBERG