Sjöstrand, Levi

F. 22.7.1920

D. 16.11.1994

 

Författaren Levi Sjöstrand avled den 16 november 1994, 74 år gammal. 

Han föddes i Larsmo den 22 juli 1920 och sin österbottniska hembygd förblev han trogen. Nästan helt förlamad av en svår muskelsjukdom blev han tidigt rullstolsbunden och tvingades till en stationär tillvaro med skrivandet som en väg utåt till delaktighet i ett större sammanhang.

Levi Sjöstrand växte upp tillsammans med tio syskon i ett fiskarhem. Den miljön var en naturlig utgångspunkt för hans första diktarförsök och tidigt inledde han också sitt medarbetarskap I Jakobstads Tidning. 

Inspirerad av ett andra pris i JT:s lyriktävling 1956 blev han på allvar författare. Bakom sig hade han enbart folkskola; den självlärdes bildningsväg fram till författarskapet väcker djup respekt. 

Hans debut med novellsamlingen "Arvet" (1958) gav stark genklang: här framträdde en begåvad berättare som tog parti för människor på samhällets botten. Han lät sitt realistiska språk färgasav dialektala inslag, något som i den tidens litterära klimat var långtifrån självklart. 

Så fortsatte han med liknande teman I novellsamlingen "Oro" (1960), som följdes av den stort upplagda romanen m"Hård kust" (1965) och dess fortsättning "Kustbor" (1971), där en österbottnisk bytillvaro under kriget 1808-09 gav den yttre ramen för ett kollektivt drama med inriktning på de stora livsfrågorna. Inte för intet angav han Leo Tolstoj som ungdomsårens främsta litterära förebild. 

Nya aspekter på landsbygdslivet utvann Levi Sjöstrand i novellsamlingarna "Brytningstid" (1968) och "Utlämnad" (1973), där de utanförstående människorna - handikappade eller socialt nedklassade - ständigt står i fokus för hans intresse: 

- Sakligt, osentimentalt och med en stor fond av mänsklig värme har han levt sig in i deras öde, underströk Karin Allardt Ekelund när hon recenserade "Utlämnad" i Hbl.

Relationen mellan handikappade och friska stod i centrum för romanen "Nyårsafton" (1976), ett kraftprov i sin förening av realism och psykologisk berättarkonst.

Att Levi Sjöstrand trots sin svåra sjukdom, som medförde både geografisk och andlig isolering, kunde genomföra smärre under. Dessutom var han verksam som journalist, under mer än ett kvarts sekel hörde han till tidningen Kurirens trogna medarbetare.

- Jag försöker bevisa att man kan vara svag till kroppen men fullt utvecklad själsligt, sade han i en intervju.

Inte minst som skildrare av en social verklighet fjärran från välfärdssamhällets trygghet är Levi Sjöstrand värd att ihågkommas. Det finns inte många berättare av hans slag i den finlandssvenska litteraturen.

 

GUSTAF WIDÉN