Slotte, Jeanette

F. 18.8.1949

D. 4.5.1995

 

Torsdagen den 4 maj 1995 avled äldre lektor Jeanette Slotte från Karleby efter en åtta månader lång kamp mot cancern. Hon var född 18.8.1949. Jeanette Slotte arbetade sedan närmare 20 år som modersmålslärare vid Karleby Gymnasium. Ännu den sista våren slutförde hon med seghet sitt arbete med studentskrivningarna. 

I sin ungdom var Jeanette Slotte aktiv scout och kom kanske den vägen att fatta intresse för ungdomar och människor överhuvudtaget. När hon sedan blev lärare var hon aktiv inom många områden. I början av 1980-talet omarbetade hon ett mrikssvenskt högstadieläromedel i modersmålet för finlandssvenska förhållanden. I början av 90-talet kom nästa läromedel, Mitt språk 7-9, i samarbete med ett par kollegor. Det är fråga om en modern bok som väl lämpar sig också för ett årskurslöst högstadium. Tillsammans med Erik Andersson utarbetade hon med sakkunskap nya principer för hur grammatik kan undervisas funktionellt i högstadiet och gymnasiet.

Inom Svenska modersmålslärarföreningen satt Jeanette Slotte i styrelsen under en stor del av 1980-talet. Där fungerade hon under en rad av år i den arbetsgruppinom Nordspråk som arrangerar samnordiska sommarkurser för modersmålslärare. Speciellt i sådana sammanhang kom hennes förmåga till organisationoch samarbete till sin rätt. Under många år under 1980-talet var Jeanette Slotte aktiv inom Lärarnas fackorganisation och satt två perioder i dess styrelse. De senaste åren var hon också verksamsom timlärare vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa, där hon didaktiskt handledde modersmålslärarstuderande.

Parallellt med sin uppenbara professionalism visade Jeanette Slotte prov på empati och förståelse för sina medmänniskor. Många elever har suttit vid hennesköksbord och fått ett ord på vägen, många minns henne som den goda lyssnerskan. Både elever och lärarkollegor har förlorat en kunnig och varmhjärtad medarbetare.

 

GUNBORG GAYER