Snickars, Lennart

Skådespelaren Lennart Snickars, Vasa,avled den 20 april 1991 i en ålder av 84 år. Han var ädelamatören som vid drygt 60 års ålder sadlade om från skräddaryrket och bleskådespelare på heltid på Wasa Teater. 

Lennart Snickars hörde hemma i Närpes och har där räknats till dem som bar fram den blomstrande teaterverksamheten. Vid sidan av sin 44-åriga verksamhet som skräddare var han alltid teateraktiv, först inom Finby uf, sedan inom Närpes Teater. Han innehade framträdande roller i Ralf Långbackas uppsättningar av Väinö Linnas torpartriologi och Brecht-Wuolijokis Herr Puntila och hans dräng Matti.

Efter ett första gästspel på Wasa Teater, i rollen som Löparnisse i Nya värmlänningarna 1968, fick han fast engagemang och stannade vid Wasa Teater tills han pensionerades 1981. I brist på formell teaterskolning arbetade han fram sina rolltolkningar med stor ödmjukhet inför uppgiften och stödjande sig på sin långa livserfarenhet och många praktiska läroår inom amatörteatern. Efter pensioneringen medverkade han också i ströroller samt gästspelade på Vaasan kaupunginteatteri I en Maiju Lassila-pjäs.

Lennart Snickars framträdde också I TV. Bl.a. filmades Långbackas Puntilauppsättning. Hans kanske största TV-roll var skolläraren i Gösta Ågrens emigrantserie Amirika.

 

(Hbl)