Strandvik, Vide

Den 27 januari 2010 avled folkskolläraren Vide Strandvik i Helsingfors. Ett långt och aktivt liv är slut.
Vide föddes den 15 september 1916 i Lovisa. Han tog folkskollärarexamen vid Nykarleby seminarium 1941. De första två åren som lärare arbetade han i Lovisa och därefter som heltidsanställd ungdomsledare i Östra Nyland. Under Lovisaåren verkade han som sekreterare i Östra Nylands Ungdomsförbund och i Östra Nylands sång- och musikförbund. Han anställdes 1946 som lärare i teckning och slöjd i Karis-Billnäs samskola. På försommaren 1949 flyttade familjen till Sockenbacka i Helsingfors och Vide verkade som lärare i Helsingfors svenska folkskolor. Under åren 1955–75 var han föreståndare för Cygneusskolan i Helsingfors.
Förutom lärargärningen var han aktiv på många andra håll. Han var ordförande för Helsingfors svenska lärarförening 1958-68. Styrelsemedlem i Svenska folkskolans vänner 1967-88 och dess viceordförande 1978–1988. Medlem i SFV:s arbetsutskott och dess ordförande 1978–80. Dessutom var han under åren styrelsemedlem i Svenska studieförbundet, i stiftelsen Svenska brevinstitutet, Ab Bibloteksbokhandeln Fonda och styrelsemedlem i Holger Schildts förlag. Han tilldelades Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj i silver 1986. Vid årsmötet 1988 utsågs han till hedersordförande.
Vide Strandvik var medlem i Svenska språkvårdsnämnden 1965–70, medlem i Nordiska kulturkommissionen och delegationen för den svenska litteraturens främjande 1980–88. Han var en av grundarna till skolteaterföreningen och var skolteaterns första sekreterare 1960–61. I Svenska elevskolans vänner var han styrelsemedlem från starten ända till 1979 då föreningen upplöstes.
Skolradion anordnade under 19 års tid årligen en välläsningstävling där Vide var en av domarna. Under flere tiotals år arbetade han som frilans i Finlands rundradio. Han medverkade i radioteaterns hörspel och med uppläsningar och framför allt som redaktör för det omtyckta aktualitetsprogrammet Antennen.
Han skrev en kantat till Lovisa kyrkas 100-årsjubileum 21.11.1965 och en kantat till Lovisa svenska folkskolas 100-årsjubileum, båda är tonsatta av Holger Backman. Till Östra Nylands sång och musikförbunds 80-årsjubileum 1994 skrev han ”Du nås av en ton” som tonsattes av Kaj-Erik Gustafsson.
Vide var en vidsynt människa med en stor andlig kapacitet. Med förmågan att både kunna lyssna till och förstå människorna omkring honom, var han älskad och uppskattad som lärare och i alla andra sammanhang där han var med. Han var en ypperlig stilist och skrivmaskinen var i flitig användning. En diktsamling ”Utanför” gavs ut 1943. Han var också en god talare och omtyckt som föreläsare. Efter pensioneringen ägnade han sig åt släktforskning. Han berättade ofta både om släkten och intressanta personer som i tiden besökte barndomshemmet Villa Stolpe i Lovisa.
Vi barn är djupt tacksamma att vi har haft förmånen att ha en hjärtegod pappa, en sällsynt god och vis människa. Barnen, barnbarnen och barnbarnsbarnen var mycket kära för honom. Den saknad som vi och våra familjer samt Vides syster och bror känner, lättas upp av alla ljusa minnen som vi har.

Rolf Strandvik