Sundqvist, Saga

✻ 17.6.1924
† 21.8.2014

Folkskolläraren och rektorn Saga Sundqvist avled den 21 augusti 2014 i en ålder av 90 år. Hon var född den 17 juli 1924. En stor skolprofil hade därmed gått ur tiden.
Saga Sundqvist stod, vid sidan av gärning som lärare och rektor i Helsingfors, för en helgjuten och långvarig insats vad gäller de finlandssvenska lärarnas fackliga strävanden. Hon var länge aktiv i de svenskspråkiga folkskollärarnas krets i Helsingfors och inträdde i centralstyrelsen för Finlands svenska folkskollärarförening FSF redan år 1960. Hon var med om att påverka integrationssträvandena inom den lärarfackliga rörelsen.
Hon var länge vice ordförande i styrelsen och eftersom ordförandena oftast kom från annan ort var det Sundqvist som i sin egenskap av Helsingforsbo fick representera de finlandssvenska folkskollärarna i bl.a. konferenser, seminarier och ministeruppvaktningar.
Också i nordiska och internationella sammanhang var hon en beprövad kraft. Hon var en av pådrivarna då finska och svenska folkskollärarorganisationerna stod värd för den allra första större internationella lärarfackliga sammankomsten i Esbo år 1969.
På 1970-talet stod vårt land inför en stor reform, då grundskolan byggdes upp. Inom det fackliga området etablerade folkskole- och läroverkslärarna ett ökat samarbete, vilket ledde till uppkomsten av en samlande facklig organisation. Saga Sundqvist deltog med entusiasm i integrationsarbetet och satte också ner tid och energi på att föra fram de svenskspråkiga lärarnas intressen i finska sammanhang. Tiderna var turbulenta, men Saga Sundqvist framstod som en målmedveten och samtidigt lyhörd förespråkare av samarbete. Hennes hållning rörande en grundskola för alla var given: javisst!
Hon var följaktligen en självskriven ledamot i den första interimsstyrelsen, där svenska folkskollärare och läroverkslärare byggde upp ramar för det samarbete som ledde till dagens Finlands svenska lärarförbund.
Saga Sundqvist var en av tre svenska ledamöter i lärarfacket OAJ:s allra första styrelse, som arbetade för att bygga upp en slagkraftig gemensam organisation för lärare inom den allmänbildande skolan. Senare fortsatte tillväxten, och OAJ organiserar idag mer eller mindre alla lärargrupper från daghem till universitet.
Saga Sundqvist var aktiv på central facklig nivå fram till år 1977.

Carl-Erik Rusk