Svartström, Lena

Född: 15.11.1964
Död: 1.2.2012

Den l februari dog Lena Johanna Svartström på Ålands centralsjukhus efter en mång­årig kamp mot cancer. Hon föddes 15.11.1964 i Esbo och växte upp i Jorvas i Kyrkslätt. De senaste tio åren bodde hon på Åland med sin familj där hon verkade som musiklärare, musiker, körledare och recensent.
Redan som barn spelade Lena piano vid Kyrkslätts musikinstitut. Efter gymnasiet och ett år vid Finns folkhögskola började hon läsa svensk litteratur och nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon ingick i en aktiv studentkrets kring Merete Mazzarella. I slutskedet av litteraturstudierna uppmuntrades Lena att söka in till Sibelius-Akademin och kom in vid linjen för musikpedagogik. Musiken blev hennes kall.
Under studietiden deltog hon i den nordiska musikfrågesporten Kontrapunkt på tv, hon vikarierade som kantor vid Kyrkslätts svenska församling och undervisade i musikteori vid musikinstitut.
Lena Svartström arbetade som musiklärare i flera skolor i Kyrkslätt, Uppsala och på Åland. Hon hade en förmåga att entusiasmera barn och unga och hon utvecklade sina egna metoder med devisen att alla kan lära sig musik och njuta av den.
Lena dirigerade flera körer, till exempel Bobäcks damkör och Manskören Åländska Sångare, och deltog i körfestivaler i Finland och utomlands. Hon inspirerades bland annat av en studieresa för körledare till Sydafrika.
En speciell plats i Lenas hjärta fick den åländska Vivakören som under hennes ledning utvecklades till en damkör som experimenterade med olika slags uttrycksformer. Den samarbetade också framgångsrikt med de svenska musikerna Anci Hjulström och Simon Ljungman.
År 2007 var Lena en av de drivande krafterna bakom grundandet av ett Steiner- eller Waldorfpedagogiskt daghem på Åland. I höstas kunde också skolan enligt samma principer inleda sin verksamhet.
Det var i den här inlärnings- och människosynen som Lena fann sitt pedagogiska hem. Samtidigt började hon själv studera vid Rudolf Steinerhögskolan i Järna, Sverige, med målet att kunna jobba vid den åländska skolan. Den första terminen blev hennes sista.
Lena Svartström bejakade livet. Allt var möjligt, i stort och smått. Hennes förmåga att knyta sociala band, hennes intensitet; viljestyrka, ja envishet lämnade få oberörda. Med samma beslutsamhet kämpade hon mot den cancer hon insjuknat i sex år tidigare. Hon hade sin egen syn på sjukdomen och vården och gav inte efter, utan höll fast vid familjetillvaron, musiken och möjligheten att uppleva livet till sista stund.
Tack vare hemvård av make och pappa blev hennes sjukhusvistelse, precis som hon önskade, mycket kort.
Lena blev 47 år gammal. Hon efterlämnar sjuåriga dottern Tindra, maken Klaus, pappa och syskon med familjer. Hon sörjs också av släkt och många vänner från livets olika skeden. Tomrummet efter hennes känns stort.

Maria Björnberg-Enckell,
Gunvor Kronman, vänner
Anna Svartström, syster