Svensson, Anita

Född: 24 december 1926 i Malax
Död: 16 juli 2010 i Yttermark

Anita Svensson, född Maans, avled den 16 juli i Yttermark. Hon föddes 1926 i Malax. Där bodde hon tills hon som elvaåring flyttade till Vasa för att gå i Vasa svenska samskola. Efter studenten började hon studera vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Tanken på att bli journalist väcktes efter att hon varit hemma med barnen i tio år. Vasabladets redaktionschef anmälde henne till en radiokurs. Intresset för kommunalpolitik växte och förde henne för några månader till Svenska folkpartiets distriktskansli. Där hittade Vasabladets dåvarande chefredaktör henne och erbjöd henne jobb på tidningen.
Anita Svensson blev en av Vasabladets första kvinnliga journalister och den första kommunalpolitiska Vasaredaktören. De kommunalpolitiska vågorna svallade ibland höga och det var inte alltid hennes texter föll alla i smaken. Efter ett kvinnoseminarium i Sverige öppnades Anita Svenssons ögon för kvinnofrågorna. Hennes intresse för p0litik och kvinnofrågor förenades när hon i början av 70-talet jobbade för att dåvarande Vasa län fick sin första kvinnliga riksdagsledamot.
När det blev dags att gå i pension 1989 tog uppdragen och aktiviteterna inte slut. Som pensionär skrev Anita Svensson under många år kåserier och bokanmälningar för Vasabladet. Dessutom skrev hon flera föreningars historiker. Anita Svensson var aktiv i flera föreningar och körer och hade ett rikt umgänge med många goda vänner.
Förutom alla uppdrag och vänner var Anitas liv fyllt med barn; barnbarn och barnbarnsbarn. När familjen växte välkomnade hon alltid den nya familjemedlemmen med öppna armar. När vi alla samlades för att fira Anitas och Harrys diamantbröllopsdag i vintras var vi 26 personer runt bordet.

Anna Ruda