Söderman, Tom-Christian

Tom-Christian Söderman
✻ 3.4.1936
† 14.4.2015

Ambassadören, pressrådet och journalisten Tom-Christian Söderman har avlidit vid en ålder av 79 år. Han gjorde en lång karriär inom utrikesförvaltningen men glömde aldrig sina rötter i skärgården.
Tom föddes i Helsingfors 1936, växte upp i Kronohagen och gick skolan i Broban. Efter avlagd studentexamen jobbade han som telefonrytare på FNB och programredaktör vid Rundradion tills han blev lockad till utrikesministeriet. Tom jobbade sida vid sida med notoriska pressrådet Anders Huldén på Finlands ambassad i Stockholm för att skapa en opinion som stödde finsk utrikespolitik under det kalla kriget. Diplomatbostaden på Holländargatan blev ett legendariskt vattenhål för både svenska journalister och finska kulturpersonligheter. Det idoga påverkningsarbetet bar så småningom frukt. Opinionsartiklar som behandlade finsk utrikespolitik levererades i all tysthet till ambassaden på Västra Trädgårdsgatan för kommentarer och korrektur. Sedan kunde tryckpressarna sättas igång. 
Tom jobbade med press- och kulturfrågor i Stockholm i elva år under 1960- och 70-talet. Det var en tid då Finland karaktäriserades som en stormakt i Sverige. Journalistvännerna i den svenska huvudstaden tryckte upp löpsedlar med texten “Finlands sak är svår”, när Tom utnämndes till pressråd vid Finlands ambassad i London. Efter sju intensiva och givande år i Storbritannien bar det av till Helsingfors där han utnämndes till chef för utrikesministeriets press- och kulturbyrå. Från denna post styrde Tom arbetet med Finlandsbilden i utlandet. Till sin hjälp handplockade han blivande förmågor inom utrikesministeriet, bland dem Christer Haglund, Juha Parikka, Erja Tikka och Petri Tuomi-Nikula. Posten som utrikesministeriets presschef kunde vara blåsig och i samband med interna uppgörelser på ministeriet utnämndes Tom till generalkonsul i Göteborg. Karriären inom utrikesförvaltningen kröntes med ambassadörsposten i Reykjavik. Efter pensioneringen flyttade Tom med fru Kaija till Rödbergen i Helsingfors där han etablerade sig som fri skribent. Han skrev litteraturkritik för Sundsvalls Tidning och arbetade i redaktionsrådet för Nya Argus.
Utanför jobbet var det främst skärgården, och i synnerhet Hitis, som var Toms stora passion. Han skaffade sig ett sommarhem ett stenkast från sitt fadershus i Rosala. Dit återvände han varje sommar och var ett välbekant ansikte bland både öbor och sommargäster. Tillsammans med Camilla Lindberg skrev han boken Röster från Rosala som utkom 2009. 
Tom Söderman var en stadin kundi som kände sig hemma i överallt i Norden. Med ett gott omdöme och god förmåga att lyssna hade han många vänner i Stockholm, Göteborg, London och Reykjavik. Hemma i Finland trivdes han bäst bland sina egna. Hans fru, två söner och sex barnbarn saknar honom.

René Söderman
Ambassadråd vid utrikesministeriet