Björkman, Ingmar ”Pelle”

Den välkända idrottshistorikern och idrottsledaren, idrottsrådet Ingmar ”Pelle” Björkman lämnade oss vid en ålder av 88 år.

Pelle hade ett gott namn om sig både i Finland och internationellt och han fick ofta ställa sin kunskap till förfogande åt andra historiker både i hemlandet och utomlands. Han var mycket anlitad i olympiska sammanhang och av Finlands idrotts­museum. Pelle höll föredrag på olympisk plats i Grekland, i Berlin, i Lausanne och på olika ställen i hemlandet. Han var en stor kunskapskälla och beviljade intervjuer åt alla intresserade, den sista två veckor före sin död.

Pelle författade och lät trycka över tjugo böcker om finska och finlandssvenska idrottssammanslutningar och -profiler. Hans strålande minne var i detta hänseende naturligtvis till avgörande hjälp, liksom hans stora bibliotek med inhemska och utländska verk och fotografier. Sitt sista stora verk gav Pelle ut på eget förlag 2016 med titeln Mot målsnöret. Han ville själv inte kalla verket sina memoarer utan personhistoriska glimtar från ett idrottsliv.

Pelle Björkman var under sina yngre år den stora idrottsledaren och tränaren framför allt i IFK Helsingfors, som han strongt representerade i framför allt bandy och friidrott, men hans intresse och förmåga tillvaratogs på viktiga poster också av alla viktiga finska och finlandssvenska idrottsförbund. Pelle anlitades vid VM- och EM-arrangemang i Finland och vid landskamper både hemma och utomlands.

Vid sidan av IFK var Helsingfors Gymnastikklubb Pelles stora skötebarn. Pelle var på många sätt en märkesman för klubben. Han var ordförande i sex år och engagerade sig i skrift, i julsammankomsten Julgrisen och i stugaftnar på Movitzstugan under 60 år.

Pelle Björkman var inte enbart historiker och idrottsledare. Efter avlagd militärtjänstgöring växte intresset för den grafiska branschen. Efter praktik i hemlandet och studier vid Den Grafiska Höjskole i Köpenhamn blev Pelle efter tre år utexaminerad med grafisk formgivning som specialområde. Utbildningen ledde till att Pelle grundade ett tryckeribolag, Printaco. I sitt skriftställarskap hade Pelle senare naturligtvis stor nytta och glädje av sin utbildning och sina kunskaper i tryckeribranschen.

Pelle startade upp och utvecklade reseföretaget Tjäreborgs verksamhet i Finland främst som verkställande direktör för företaget. Han var också en pionjär inom idrottsreklam i Finland inom ramen för ett eget företag.
Familjestället Ådholmen i Sibbo skärgård var en naturlig samlingspunkt under somrarna för Pelle och familjen genom nästan hela hans liv. Han var en berättare av rang och kunde med sitt utomordentliga minne för detaljer dela med sig av allt han upplevt och lärt inom familjen.

Pelle Björkmans hustru och de fyra barnen sörjer Pelles bortgång. Pelle var en god och engagerad vän för alla han kom i närmare kontakt med.
IFK-devisen En gång Kamrat, alltid Kamrat passar utmärkt då vi tänker på Pelle Björkman.

Björn FederLey
Magnus Ståhlberg