Boström, Lena

f.    7.8.1946
d.    23.1.2021

Med Lena Boström har en hängiven nyhetsjournalist och omtyckt finlandssvensk nätverkare gått ur tiden. Kerstin Helena Boström avled efter en längre tids sjukdom. Hon blev 74 år gammal.

Det var tandläkaryrket Lena siktade på efter studentexamen vid Gamlakarleby svenska samlyceum. Efter en kort visit vid Åbo Akademi, styrde hon år 1966 mot Eberhard Karls Universität i Tübingen i Västtyskland. Sitt drömyrke fann hon ändå inte inom odontologin, men knöt vän­skapsband som höll livet ut med studie­kamrater från Norge och Tyskland. Lena återvände till Åbo, studierna och kårlivet. Den aktiva studenten rekryterades av Rundradions Aagot Jung, som behövde lokala medarbetare i Åboland. Journalistiken visade sig vara Lenas rätta element. Lena blev Åboradions första sportreporter.

Ett scoop åstadkom 22-åriga Lena när hon lyckades filma det hemliga mötet mellan president Kekkonen och den sovjetiske premiärministern Kosygin i Hitis, mitt under pågående Tjeckoslovakienkris 1968. Tv-äventyret gav Lena blodad tand och hon lät sig lockas till Helsingfors av tv:ns Astrid Gartz. För TV-Nytts ”mimmiliga”, som redaktionen kallades i kvällspressen, blev Lena stöttepelare och alltiallo. I över trettio år blev hon redaktionen trogen, med korta avbrott för att pröva vingarna på annat håll.

Hon var alert reporter, stresstålig nyhetschef och tidvis också (mot­villig) redaktionschef. De snabba rycken var Lenas gebit och hon hade nyhetsnäsa som få. Hon åkte i väg för att rapportera om den sovjetiska missilen som landade på isen i Enare träsk 1984 och hon tvekade inte att rycka ut till bomb­explosionen i Myrbacka köpcentrum 2002.

Lappland, Norge och norsk politik stod Lenas hjärta nära, och hon försökte sig också på att jobba som frilans i Oslo. Lena hade lätt för att knyta kontakter och ett otroligt minne, inte bara för händelser utan framför allt människor. Hennes stora kontaktnät kom väl till pass under självständighetsdagens slottsbaler, där hon brukade referera välkomstceremonin. Helst av allt bevakade Lena idrott, ett intresse hon burit med sig hemifrån. När Lena och Barbara Helsingius som första kvinnor någonsin refererade backhoppning från Holmenkollen var det många som lyfte på ögonbrynen.

Också på fritiden brann Lena för idrott i alla dess former, men Stafett­karnevalen stod hennes hjärta närmast. I över trettio år ställde hon upp för karnevalen, det sista året, 2015, på kryckor. Svenska Finlands Skolidrottsför­bund hade i Lena en trogen och aktiv medlem och hon ledde förbundet som ordförande 1983–1986. Hon utsågs till hedersmedlem i 2016.

Efter pensioneringen från Yle 2005 slog sig Lena ingalunda till ro. Hon ville dela sin tid mellan den älskade släktgården Ståhlas i Kronoby och vännerna i Österbotten och föreningslivet i huvudstaden. Med sin energi och sitt varma intresse för andra människor blev hon en unik tillgång för Munksnejdens pensionärer och Helsingfors Släktforskare.

Den sviktande hälsan och funktionsnedsättningen tvingade henne att byta ut den fysiska idrotten mot frågesport och möten, men takten slog Lena inte av på. Hon saknade sin brors familj på Åland och sörjde över att inte kunna röra sig lika fritt som förr, men ställde villigt upp så långt krafterna räckte. Vi är många som kommer att sakna Lenas soliga natur och tappra optimism.

Eva Vikstedt
vän och kollegaFoto: Karl  Vihjálmsson