Hellberg, Göran

f.    11.2.1937
d.    7.4.2021

Sjukhus- och idrottsprästen Göran Hellberg föddes i en lärarfamilj i Gamlakarleby. Under hela hans liv var banden starka både till pappa John Hellbergs hem­bygd Åland och till Karlebynejden, där mamma Margit (f. Backman) och Göran själv växt upp. Under skoltiden var han framgångsrik inom friidrott, bandy och segling, och efter studenten läste han teologi i Helsingfors. Vid midsommar 1961 gifte han sig med sjukskötaren Margareta Krokfors. Paret fick fem barn och många barn­barn samt barnbarnsbarn.

Efter prästvigning 1963 och några år i Helsinge flyttade familjen 1966 till Hamburg, där Göran verkade som sjömans­­-
präst. Det var en dynamisk men krävande tid för småbarnsfamiljen; byggandet av den nya sjömanskyrkan skulle övervakas, medel skulle insamlas, och sam­tidigt skulle otaliga finländska fartyg besökas och sjömän tas emot.

Efter åren i Hamburg präglades Görans yrkesbana av sjukhussjälavård och folkhögskolarbete. Mellan åren 1971 och 1975 var han sjukhuspräst i Gamla­karleby, innan han tillträdde som rektor för Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. Från 1978 var Göran direktor för Lärkkulla-stiftelsen i Karis och ansvarade då bland annat för byggandet av Borgå stifts kursgård. Från 1984 till sin pensionering 2000 fungerade han som ledande sjukhuspräst i Åbo.

Göran var en uppskattad lärare och handledare i själavård. Han stödde sjuk­-
vårdspersonal och utvecklade kyrkans arbetshandledning, och verkade för hospice-­vårdens etablering i Åbo. Hans värme och empati spred trygghet och för­troende, vare sig det gällde samtal med patienter, sjukvårdspersonal eller kolleger.

En banbrytande insats gjorde Göran även som Finlands första idrottspräst. Han var under åren 1972–2003 ett stöd för idrottarna vid tio olympiska spel och sammanlagt 49 internationella mästerskap i friidrott och skidsport. Förutom samtalsstöd ordnade han utflykter, kulturupplevelser och andakter för idrottarna, och hjälpte flera gånger idrottare som missat sin transport att hinna i tid till arenorna. Kontakterna med idrottarna och idrottsledarna ledde till vänskapsband för livet. Idrottsrörelsens varma uppskattning för hans livsverk kom till uttryck då Göran belönades vid Idrottsgalan 2018.

Som barn tillbringade Göran många somrar hos släkten på Kumlinge, och där fann han genom livet stor glädje i att sköta om gamla träbåtar samt fiska, segla och göra utfärder tillsammans med Margareta och familjen vid släktens sommarparadis.

De sista åren begränsades hans rörlighet efter sviterna av en stroke, och inom ett par år förlorade han både sin hustru och ett av barnen, och även andra i familjen kämpade med allvarliga sjukdomar. Den tillit och inbördes omsorg som präglat familjen bar också i allt detta svåra, och Göran bevarade en hoppfull tro och livssyn.

När man de sista åren frågade Göran hur han mådde svarade han ofta med glimten i ögat: ”Oförskämt bra!” Vi är många som minns Göran med tacksamhet och saknad.

Björn Vikström
systerson